Національна академія наук України Рівненський Інститут КУП

До Дня юриста відбулася відкрита онлайн-лекція на тему: «Колабораціонізм в Україні: кримінально-правовий аспект»

8 Жовтня, 2022

     До Дня юриста відбулася відкрита онлайн-лекція зав. кафедри загальнотеоретичних правових та гуманітарних дисциплін Ткачука Віктора Євгеновича на тему: «Колабораціонізм в Україні: кримінально-правовий аспект», тематика якої, враховуючи військові дії в Україні, є особливо актуальною.

_viber_2022-10-13_10-13-48-320.jpg

_viber_2022-10-13_10-13-48-435.jpg

_viber_2022-10-13_10-13-48-538.jpg

План відкритої лекції передбачав розгляд наступних питань:
1. Поняття колабораціонізму та історія виникнення цього суспільного явища.
2. Колабораціонізм в країнах Європи та спроба його криміналізації.
3. Кримінально-правова характеристика колабораціонізму в Україні.

    Існуюча на сьогодні практика криміналізації колабораціонізму як суспільно-небезпечного  явища тлумачиться неоднозначно, тому вкрай актуальним виглядало звернення лектора до аналізу історичних джерел правового регулювання колабораційної діяльності, насамперед до практичного досвіду країн Європейського Союзу. Доц. Віктор Ткачук наголосив, що попри введення у вітчизняну кримінально-правову практику  караності за колабораціонізм, у європейській юридичній практиці ця проблематика немає однозначного вирішення. Більше того, у повоєнні роки країни Європи відмовилися від кримінальної караності цього суспільного явища.
    Протягом лекційного заняття було обговорено  класичні підходи щодо тлумачення юридичного змісту та сутті поняття «колабораціонізм». На занятті також було піднято питання застосування за вчинення даного злочину, окрім позбавлення волі, додаткового кримінального покарання у виді позбавлення права особи обирати та бути обраним чи призначеним на державні посади у всіх сферах державного управління.
    Логічний, послідовний, доступний матеріал лекції, переконливий виклад та проблемний підхід, резюмувались аргументованими висновками. Під час заняття використовувалися актуальні приклади судової практики з означеної проблематики.
    Наявний позитивний контакт з аудиторією, сприяв підтриманню існуючого у студентів інтересу до зазначеної тематики, спрямуванню у них мотивації навчальної та наукової пізнавально-пошукової  діяльності.