Національна академія наук України Рівненський Інститут КУП

Бібліотека

Про бібліотеку

Бібліотека РІ КУП НАНУ є одним із структурних підрозділів Рівненського інституту Київського університету права, діяльність якого базується як на традиційних формах бібліотечно-бібліографічного обслуговування, так і впровадженні інноваційних технологій для забезпечення ефективної підтримки наукового, навчального і виховного процесів та повного задоволення інформаційних потреб професорсько – викладацького складу і студентів інституту.

Фонд бібліотеки становить понад 20 тисяч примірників літератури. Обслуговування читачів здійснюється на абонементі та в читальній залі, яка розрахована на 26 посадкових місць.

В бібліотеці створено досконалий довідково- бібліографічний аппарат: абетковий та систематичний каталоги, систематичну картотеку статей, картотеки книгозабезпечення та монографій.

 

Бібліотека Рівненського інституту Київського університету права координує свою діяльність зі всіма структурними підрозділами вузу та налагоджує прямі зв’язки з бібліотеками різних систем та відомств, бере участь в роботі конференцій, нарад, семінарів, проводить заняття зі студентами – першокурсниками з основ бібліотечно-бібліографічних знань для виховання інформаційної культури читачів, прищеплення їм навичок користування книгою та довідковим апаратом.

Одним із напрямків діяльності цього структурного підрозділу є профорієнтація серед випускників загальноосвітніх навчальних закладів різних ступенів та робота безпосередньо під час вступної кампанії.

Бібліотечні послуги:

  • користування друкованими та електронними виданнями (читальна зала, абонемент);
  • користування Зведеним електронним каталогом (фонди КУП НАНУ та РІ КУП НАНУ;
  • електронне замовлення документів;
  • консультаційна допомога з пошуку та відбору джерел інформації (в т.ч. сервіс «Віртуальна довідка»);
  • можливість користування міжбібліотечним абонементом та електронною доставкою документів;
  • визначення індексів УДК для наукових робіт;
  • організація та проведення соціокультурних та інформаційно-просвітницьких заходів;
  • надання приміщення читальної зали для проведення творчих зустрічей, освітніх чи культурних проєктів;
  • надання ПК для самостійної роботи;
  • безкоштовний WI-FI.