Національна академія наук України Рівненський Інститут КУП

Рік 2020

Сучасне державотворення: правова трансформація в умовах світових змін

Монографія. До 25-річчя КУП НАНУ / Національна академія наук України, Київський університет права; за заг. ред. Ю.Л.Бошицького. – К.: Талком, 2020. – 662 с.

Колективна монографія науковців Київського університету права НАН України за участю вчених з Республіки Польща, Грузії, Італійської Республіки, Угорщини, Сполучених Штатів Америки, Азербайджанської Республіки, присвячена сучасним актуальним питанням державотворення в умовах правової трансформації та світових змін. Зокрема, розглядаються теоретико-методологічні основи розвитку сучасного державотворення, правове регулювання суспільних відносин.

Розраховано на вітчизняних та зарубіжних науковців, викладачів і студентів юридичних вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться проблемами державного регулювання суспільних відносин.

Актуальні проблеми права України та Польщі = Aktuulne zagadnienia prawa Ukrainskiego i Pjlskiego

Монографія. До 25-річчя КУП НАНУ / Національна академія наук України, Київський університет права, Гданський університет; за заг.ред. Ю.Л.Бошицького та А.Шміта. – К.: Талком, 2020. – 312 с.

Колективна монографія науковців-юристів Київського університету права НАН України і факультету права та адміністрування Гданського університету присвячена актуальним питанням юридичної науки та практики на сучасному етапі в Україні та Республіці Польща. Окреслені як спільні, так і притаманні кожній з цих країн проблем адміністративного, цивільного, кримінального права та правозастосування в Україні, особливості правового регулювання сфери інтелектуальної власності, сучасні проблеми реалізації правових норм Республіки Польща. Дане видання є результатом кількарічної наукової співпраці між Київським університетом права НАН України та факультетом права та адміністрування Гданського університету.

Книга розрахована на науковців, викладачів юридичних вишів, магістрів, студентів, аспірантів, юристів-практиків, а також усіх, хто цікавиться розвитком правової науки та порівняльного правознавства.

Актуальні проблеми сучасної юридичної науки та практики

Збірник наукових праць молодих вчених та аспірантів. До 25-річчя КУП НАНУ [матеріали круглого столу (м. Київ, 1 жовтня 2020 р.)]. – К.: Ліра-К, 2020. – 172 с.

У збірнику висвітлено результати досліджень, які було апробовано під час круглого столу, на якому розглядались теоретичні та прикладні проблеми кримінального права та кримінології, цивільного, господарського, трудового права, а також адміністративного, фінансового та інформаційного права.

Дана наукова робота розщрахована на аспірантів, магістрантів та студентів юридичних закладів вищої освіти.

Правова соціалізація особистості в сучасному світі: людина, суспільство, цивілізація

Монографія / НАН України, Київський університет права, Міжнародний Карпатський університет, Інтелектуальний форум «Єдина Європа»; за заг. ред. П.Д.Біленчука. – К.: УкрДГРІ. – 2020. – 204 с.

У монографії розглянуто широке коло питань, пов’язаних з забезпеченням захисту прав людини в сучасному світі. Розглядається прадавня і сучасна інноваційна дослідницька стратегія, тактика і мистецтво соціалізації особистості в еру електронних комунікацій 2019-2029 рр.

Для освітян, науковців, студентів, аспірантів, докторантів та практичних працівників органів законодавчої, виконавчої і судової влади та широкого кола читачів.