Національна академія наук України Рівненський Інститут КУП

Накази та розпорядження

Наказ 44-од про про встановлення розмірів оплати за навчання в РІ КУП НАНУ для здобувачів вищої освіти 2024/2025 року набору

Наказ №102 від 08.05.2024р. Про проходження навчальної практики здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня З курсу заочної форми здобуття освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право»

Наказ №101 від 08.05.2024р. Про проходження навчальної практики здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня З курсу очної (денної) форми здобуття освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право»

Наказ №71/2 від 21.03.2024р. Про проходження виробничої практики здобувачами вищ ої освіти першого (бакалаврського) рівня 4 курсу заочної форми здобуття освіти галузі знань 08 «П раво» спеціальності 081 «Право»

Наказ №71/1 від 21.03.2024р. Про проходження виробничої практики здобувачами вищ ої освіти першого (бакалаврського) рівня 4 курсу очної (денної) форми здобуття освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право»

Наказ №6-од Про проведення ректорського контролю освітнього процесу в КУП НАНУ та Рівненському інституті КУП НАНУ

Наказ №5-од Про організацію роботи юридичної клініки «Фенікс-Рівне»

Наказ №4-од Про проведення олімпіади з основ правознавства

Наказ №01-од Про організацію освітнього процесу в Рівненському інституті КУП НАНУ в період воєнного стану у II семестрі 2023/2024 навчального року

Про внесення змін до наказу від 31 серпня 2023 року № 11-од «Про організацію освітнього процесу в Рівненському інституті КУП НАНУ в період воєнного стану у І семестрі 2023/2024 навчального року»

Наказ №11 про організацію освітнього процесу у І семестрі 2023-2024 року.pdf

Наказ 10-од Про створення комісії з прийому готовності Рівненського інституту КУП НАН України до 2023-2024 навчального року

Наказ 88-од Про затвердження і введення в дію штатного розпису Рівненьского інституту права КУП НАНУ

Наказ 85-од про затвердження графіку освітнього процесу для здобувачів вищої освіти РІ КУП НАНУ форма здобуття освіти заочна на 2023-2024 н.р.

Наказ 84-од про затвердження графіку освітнього процесу для здобувачів вищої освіти РІ КУП НАНУ форма здобуття освіти очна (денна) на 2023-2024 н.р.

Наказ 80-од про організацію освітнього процесу в КУП НАНУ та Рівненському інституті КУП НАНУ у І семестрі 2023-2024 навчального року

Наказ 79-од про корегування вартості навчання в КУП НАНУ у 2023-2024 навчальному році

Наказ 72-од про встановлення розмірів оплати за навчання в РІ КУП НАНУ для здобувачів вищої освіти 2023/2024 року набору

Наказ №50-од про проходження виробничої практики здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 4 курсу очної (денної) форми здобуття освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право»

Наказ №49-од про проходження виробничої практики здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 4 курсу заочної форми здобуття освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право»

Наказ №15-од про організацію освітнього процесу в КУП НАНУ в ІІ семестрі 2022-2023 н.р.

Наказ №14-од про внесення змін в Додаток до Положення про порядок надання платних послуг КУП НАНУ

Наказ №01 - од про організацію освітнього процесу у другому півріччі 2022/2023 н.р.