Національна академія наук України Рівненський Інститут КУП

Про інститут

Діяльність Рівненського інституту Київського університету права Національної академії наук України розпочалась зі створення 17 січня 1997 р. при Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України Рівненського відділення Вищої школи права.

Після реформування Вищої школи права при Інституті держави і права ім. В. М. Корецького Національної академії наук України в Державне підприємство «Київський університет права» з 2 жовтня 2000 року мав назву «Рівненське відділення Державного підприємства «Київський університет права» Національної академії наук України».

З 02.04.2001 р. було змінено вид структурного підрозділу Рівненського відділення Державного підприємства «Київський університет права» на Рівненську філію
Державного підприємства «Київський університет права». Після перейменування з 16.02.2005 року Рівненську філію Державного підприємства «Київський університет права» з 16 лютого 2005 року перейменовано у Рівненську філію Київського університету права Національної академії наук України.

З 18 листопада 2005 року Рівненську філія Київського університету права
Національної академії наук України перейменовано у Рівненський інститут Київського університету права НАН України.

РІ КУП НАНУ є адміністративно-територіально відокремленим структурним підрозділом Київського університету права Національної академії наук України.

Рівненський інститут Київського університету права Національної академії наук України, державний навчальний заклад, який здійснює підготовку за спеціальністю 081«Право» на базі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», а також «спеціаліст» (нефахові спеціальності).

Концепція діяльності Рівненського інституту Київського університету права Національної академії наук України побудована на зростанні наукового потенціалу України та зближенні юридичної освіти і фундаментальних теоретичних досліджень у галузі права. Навчальний процес в інституті визначається загальним спрямуванням вітчизняної вищої школи на входження в загальноєвропейський і світовий освітній контекст. Інноваційні форми та технології навчання сприяють його адаптації до сучасних вимог і соціальних запитів ринку праці.

Виконання основних завдань Рівненського інституту КУП НАН України забезпечується кафедрами — загальнотеоретичних правових і гуманітарних дисциплін та спеціальних юридичних дисциплін. Кафедри здійснюють навчальну, методичну, організаційну та наукову діяльність; щорічно проводять дві всеукраїнські науково-практичні конференції: «Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні» та «Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні та правові пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії»; організовують зустрічі науково-педагогічного колективу та здобувачів вищої освіти з юристами-практиками з метою створення спільної комунікативної платформи для обміну досвідом та поглиблення знань студентів.

Рівненський інститут співпрацює з органами влади та місцевого самоврядування, закладами загальної середньої, фахової передвищої та вищої освіти, громадськими організаціями; активно проводить правопросвітницьку діяльність, здійснює правове виховання здобувачів освіти.

Випускники інституту успішно реалізують себе в різних ланках юридичної діяльності: державних і правоохоронних органах, органах виконавчої влади, суду, прокуратури, нотаріату, адвокатури, державної митної та податкової служби, консалтингової діяльності, охорони прав споживача, авторських прав, ринку інформаційних ресурсів, а також у Міністерстві юстиції, Верховному та Антикорупційному судах України.

Приміщення Рівненського інституту КУП НАН України органічно вписане у ландшафт рекреаційної зони центру міста. Здобувачі освіти навчаються в сучасних мультимедійних авдиторіях, серед яких зала судових засідань, дві конференційні зали, навчально-практичний комплекс «Право». Студенти забезпечені гуртожитком, мають змогу займатися на обладнаному необхідним інвентарем спортивному майданчику. У приміщенні інституту працює їдальня.

Пріоритетним вектором діяльності інституту є підготовка висококваліфікованих фахівців у сфері юриспруденції для ефективного правового забезпечення конституційних норм та принципів законності і верховенства права.

Новітні ідеї національного освітнього менеджменту у контексті функціонування та розвитку інституту втілює директор Вєтров Іван Васильович, в арсеналі якого тривалий досвід управління освітою та наукою Рівненщини.

Рівні підготовки фахівців з вищою освітою

Спеціальності, освітні програми

  • 081 «Право», освітня програма «Право»;

Форми навчання

  • очна (денна)
  • заочна (дистанційна);

Терміни навчання

перший (бакалаврський) рівень 

  • на базі повної загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців
  • на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», «молодший бакалавр» за спорідненою спеціальністю – 2 роки 10 місяців
  • на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», «молодший бакалавр», «спеціаліст», «бакалавр», «магістр» за іншою спеціальністю – 2 роки 10 місяців

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти Київським університетом права НАН України в Ліцензійному реєстрі суб’єктів освітньої діяльності у сфері вищої освіти:
https://mon.gov.ua/storage/app/media/05.%2001.%202021/VO%202021/30.%2003.%2021/172-vo-21.pdf