Національна академія наук України Рівненський Інститут КУП

Кабінет компьютерних технологій

Забезпечення розв’язання теоретичних і прикладних проблем інформатизації освітнього процесу, адміністративно-господарчої діяльності інституту.

Розробка заходів щодо забезпечення якості вищої освіти інституту та його інтеграції в європейське і світове освітнє співтовариство.

Модернізація й розвиток інформаційних технологій РІ КУП НАНУ:

 • локальної мережі;
 • дистанційної освіти;
 • комп’ютерного класу

Модернізація й розвиток системи електронних ресурсів інституту, що інтегруватимуть бібліографічні, реферативні й повнотекстові ресурси юридичного профілю.
Підготовка інструктивно-методичних і організаційних матеріалів з питань інформатизації навчальної та адміністративно-господарчої діяльності РІ КУП НАНУ;
Реалізація комплексу заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації співробітників інституту у галузі формування та використання електронних інформаційних ресурсів.

У процесі здійснення діяльності кабінет комп’ютерних технологій виконує такі функції:

у галузі наукової роботи:

 • дослідження освітніх процесів інституту як об’єкта інформатизації й розробка моделей впровадження новітніх інформаційних технологій в навчальний процес та адміністративно-господарчу діяльність.
 • створення теоретичних засад використання інформаційних технологій з метою розвитку системи освіти інституту, адаптацію її до умов соціально орієнтованої економіки, забезпечення трансформації та інтеграції в європейське і світове освітнє співтовариство.
 • створення теоретичних засад розробки і впровадження в освітній процес технологій дистанційного навчання або їх окремих елементів;

У галузі науково-виробничої діяльності:

 • програмно-технологічне супроводження комп’ютерних технологій, що використовуються у навчальному процесі та адміністративно-господарчій діяльності;
 • підтримку діяльності підрозділів інституту щодо розроблення і впровадження ними в освітній процес новітніх інформаційних технологій;
 • програмно-технологічне супроводження діяльності Відділення дистанційної освіти щодо розроблення і впровадження ними в освітній процес інформаційних технологій або їх окремих елементів;
 • підтримка Internet-вузла інституту, встановлених на ньому системи дистанційної освіти, фонду електронних документів;
 • сервісне обслуговування комп’ютерного парку інституту.

У галузі науково-методичної роботи:

 • підготовка інструктивно-методичних та організаційних матеріалів з питань інформатизації інституту;
 • проведення семінарів, лекцій і практичних занять з метою підвищення кваліфікації працівників інституту у галузі комп’ютерних технологій.