Національна академія наук України Рівненський Інститут КУП

Юридична клініка «Фенікс-Рівне»

Юридична клініка «Фенікс-Рівне» (далі юридична клініка), є структурним підрозділом Рівненського інституту Київського університету права Національної академії наук України, створена для практичного навчання студентів інституту , застосування ними теоретичних знань при наданні консультацій, розгляді справ та звернень відвідувачів, підготовки фахівців-правознавців. Юридична клініка не є юридичною особою.

Метою діяльності юридичної клініки є оволодіння студентами сучасними методами організації роботи юриста-практика в наданні правової допомоги та формування умінь і навичок самостійно реалізовувати отримані в інституті теоретичні знання та проявити готовність до правозастосування і правозахисту, в цілях дотримання законів України.

Завданнями юридичної клініки є:

 • підвищення рівня практичних знань, вмінь та навичок здобувачів Рівненського інституту КУП НАН України;
 • забезпечення доступу пенсіонерам, особам з втратою працездатності, неповнолітнім та малолітнім, багатодітним сім’ям, особам з низьким доходом, особам з обмеженими можливостями, внутрішньо переміщеним особам, учасникам бойових дій (АТО/ООС), постраждалим від домашнього насильства та ін. до правової допомоги;
 • формування правової культури студентів;
 • підготовка та навчання здобувачів Рівненського інституту КУП НАН України з дотриманням принципів верховенства права, гуманності та справедливості;
 • забезпечення здобувачів практичними аспектами юридичної професії під час навчального процесу;
 • надання громадянам соціально-вразливих верств населення безоплатної правової допомоги, що полягає в наданні правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань, складання заяви, позову, скарги та інших документів правового характеру по фактам порушення чи недотримання прав заявника (крім процесуальних) ;
 • проведення заходів з правової освіти населення;
 • проведення правоосвітніх, правороз’яснювальних та інших навчально-практичних заходів із залученням практиків із різних сфер юридичної діяльності;
 • співробітництво з іншими юридичними клініками закладів вищої освіти України та за її межами.

Основні  напрями діяльності Юридичної клініки:

 • забезпечення засвоєння здобувачами навичок під час юридичного консультування та складання юридичних документів шляхом надання безкоштовної правової допомоги особам соціально вразливих верств населення;
 • забезпечення вивчення здобувачами, які мають намір надавати консультації в юридичній клініці, спеціалізованого курсу «Основи юридичної клінічної практики»;
 • проведення тематичних занять з учасниками юридичної клініки;
 • проведення зустрічей, тренінгів, майстер-класів, гостьових лекцій та практичних занять учасників юридичної клініки з практиками різного юридичного спрямування;
 • проведення правоосвітніх заходів з актуальних правових питань сьогодення;
 • співробітництво юридичної клініки «Фенікс-Рівне» з іншими юридичними клініками, правозахисними організаціями, органами державної влади та місцевого самоврядування тощо;
 • сприяння участі учасників юридичної клініки у  конференціях, тренінгах, майстер-класах та інших заходах професійного спрямування.

У своїй діяльності юридична клініка особливу увагу приділяє доступу пенсіонерам, особам з втратою працездатності, неповнолітнім та малолітнім, багатодітним сім’ям, особам з низьким доходом, особам з обмеженими можливостями, внутрішньо переміщеним особам, учасникам бойових дій (АТО/ООС), постраждалим від домашнього насильства та ін. до отримання належної правової допомоги.

Особливості надання безоплатної правової допомоги.

Безоплатна правова допомога надається з наступних питань:

 • захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина;
 • цивільного, трудового, житлового, земельного, сімейного, міжнародного права та соціального забезпечення тощо;
 • правового регулювання підприємницької діяльності, яка здійснюється малозабезпеченими верствами населення;
 • захисту прав молоді.

Юридична клініка безумовно сприяє виробленню корпоративної культури, толерантності спілкування між студентами, викладачами і клієнтами; сприяє формуванню соціальної активності, дисциплінованості, відповідальності за отриману справу, пунктуальності, професіоналізму і практичних навичок (спілкування з клієнтом, консультування, підготовка юридичного документа, глибоке вивчення справи та її аналіз тощо).

Беззаперечною є для студентів можливість отримати навички надання якісної та ефективної юридичної допомоги. Юридична клініка надає можливість студентам застосовувати свої знання і формувати практичні навички під час навчання в закладі юридичної освіти.

Консультації надають студенти старших курсів Рівненського інституту КУП НАН України спеціальності «Право», які виявили бажання працювати в юридичній клініці та пройшли конкурсний відбір. Прийом громадян проводиться в присутності завідувача або куратора.

Наша Адреса
33000, м. Рівне, вул. Борисенка, 5, к. 126

 

Холоденко Андрій Олексійович

Завідувач юридичної клініки

Старший викладач кафедри спеціальних юридичних дисциплін Рівненського інституту Київського університету права НАН України, адвокат

Телефон: (067) 362-10-29
E-mail: phoenix_rivne@kup.edu.ua