Національна академія наук України Рівненський Інститут КУП

Розклад занять

Денна форма

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма «Право»
Спеціальність 081 «Право»

1 курс 2 курс 3 курс

Розклад заліково-екзаменаційної сесії

Освітньо-професійна програма «Право»
Спеціальність 081 «Право»

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

Графік проведення модульних контрольних робіт здобувачів вищої освіти за спеціальністю 081 "Право"

Наказ №101 від 08.05.2024р. Про проходження навчальної практики здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня З курсу очної (денної) форми здобуття освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право»

Наказ №71/1 від 21.03.2024р. Про проходження виробничої практики здобувачами вищ ої освіти першого (бакалаврського) рівня 4 курсу очної (денної) форми здобуття освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право»

Наказ 31-од про склад та роботу екзаменаційної комісії для проведення підсумкової атестації (081 "Право", бакалаври, очна/заочна форма)

Наказ №103-од "Про затвердження тем і керівників кваліфікаційних робіт здобувачам першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальність 293 «Міжнародне право» очної (денної) форми здобуття освіти"

Наказ №40-од про склад та роботу екзаменаційної комісії (Вінниця, 081 "Право", бакалаври, очна/заочна форма)

Наказ №39-од про склад та роботу екзаменаційної комісії (081 "Право", бакалаври, очна/заочна форма)

Заочна форма

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма «Право»
Спеціальність 081 «Право»

1 курс 2 курс

Розклад заліково-екзаменаційної сесії

Освітньо-професійна програма «Право»
Спеціальність 081 «Право»

Розклад літня сесія