Національна академія наук України Рівненський Інститут КУП

Бакалаврат

Перший (бакалаврський) рівень.

Освітня програма 081 “Право” перший (бакалаврський) рівень

Освітньопрофесійна програма «Право» підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму 08 «Право», спеціальності 081 «Право» розроблена відповідно до стандарту вищої освіти за спеціальністю 081 «Право», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12 грудня 2018 року, No 1379, робочою групою ОП у складі групи забезпечення спеціальності 081 «Право» Київського університету права Національної академії наук України.