Національна академія наук України Рівненський Інститут КУП

Кафедра спеціальних юридичних дисциплін

Загальна інформація про кафедру: 

Створена наказом ректора Університету, проф. Бошицьким Ю. Л. № 46–од. від 12 квітня 2011 р. на підставі рішення Вченої ради КУП НАНУ від 7 квітня 2011 р.  

Головним напрямком діяльності кафедри є підготовка фахівців права, за кредитно-модульною системою навчання, які відповідають стандартам сучасної європейської науки.

Основними завданнями кафедри є:

 • постійне вдосконалення форм і методів навчального процесу у сфері професійної підготовки майбутніх юристів;
 • удосконалення процесу організації та контролю якості надання освітніх послуг;
 • спрямування діяльності кафедри в пріоритетні напрямки міжнародних програм академічної мобільності та впровадження результатів науково-дослідної роботи
  науково-педагогічних працівників в освітній процес;
 • постійне забезпечення науково-методичного оновлення теоретичного та практичного змісту навчальних дисциплін для підготовки здобувачів вищої освіти в галузі права;
 • підвищення професійної та наукової кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри;
 • заохочення та залучення працівників кафедри до розробки законопроектів, концепцій, стратегій та інших форм правотворчої й законотворчої діяльності;
 • проведення профорієнтаційної роботи серед випускників закладів загальної середньої освіти.
 • Ткачук
  Віктор Євгенович

  Завідувач кафедри спеціальних юридичних дисциплін РІ КУП НАН України, кандидат юридичних наук, доцент

  Читати далі
 • Денісова
  Галина Василівна

  Доцент кафедри спеціальних юридичних дисциплін Рівненського інституту Київського університету права НАН України

  Читати далі
 • Іващук
  Володимир Ярославович

  Старший викладач кафедри спеціальних юридичних дисциплін РІ КУП НАН України.

  Читати далі
 • Сивицький
  Владислав Сергійович

  Викладач кафедри спеціальних юридичних дисциплін

  Читати далі
 • Cобчук
  Антон Юрійович

  Старший викладач кафедри загальнотеоретичних правових та гуманітарних дисциплін

  Читати далі
 • Холоденко
  Андрій Олексійович

  Старший викладач кафедри спеціальних юридичних дисциплін РІ КУП НАН України, адвокат, магістр права.

  Читати далі
 • Чопик
  Наталія Василівна

  Доцентка кафедри спеціальних юридичних дисциплін РІ КУП НАН України, кандидат юридичних наук

  Читати далі
 1. Адвокатура України;
 2. Адміністративне судочинство;
 3. Виконавче провадження;
 4. Господарське право України;
 5. Господарське-процесуальне право України;
 6. Екологічне право України;
 7. Земельне право України;
 8. Конкурентне право;
 9. Криміналістика;
 10. Кримінальне право України
 11. Кримінальний процес;
 12. Кримінально-виконавче право України;
 13. Кримінологія;
 14. Міжнародне право;
 15. Місцеве самоврядування в Україні;
 16. Податкове право України;
 17. Право інтелектуальної власності;
 18. Протидія насильницькій злочинності;
 19. Судова медицина та психіатрія;
 20. Судові та правоохоронні органи України;
 21. Фінансове право України;
 22. Цивільний процес.