Національна академія наук України Рівненський Інститут КУП

Денісова Галина Василівна

Доцент кафедри спеціальних юридичних дисциплін Рівненського інституту Київського університету права НАН України

Освіта

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1973 р.

Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України (як здобувач наукового ступеня), 2012 р.

Науковий ступінь, звання.

Захистила в 2013 році дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Тема дисертації: «Підстави та процесуальний порядок заявлення і вирішення відводів (самовідводів) посадових осіб, які ведуть провадження у кримінальній справі». Присвоєно вчене звання доцента кафедри кримінального права і правосуддя у 2016 році.

Кандидат юридичних наук (спеціальність 12.00.09), доцент.

Загальний стаж – 54 (у т.ч. педагогічний стаж – 22, стаж на науково-педагогічних посадах – 22).

Видавнича діяльність

Автореферат дисертації (2013 р.), монографія (2014 р.).

Громадська робота

Член Ради ветеранів Ківерцівського відділу поліції ГУНП у Волинській області

Громадська робота

Член Ради ветеранів Ківерцівського відділу поліції ГУНП у Волинській області

Кількість публікацій – 67 у т. ч. у фахових наукових виданнях України – 21; періодичних виданнях – 33 (в т.ч. 1 у міжнародне видання в Словаччині).

Педагогічна, викладацька, наукова діяльність.

Старший викладач, асистент Волинського національного університету ім. Лесі Українки (1999-2012 рр.); доцент Волинського інституту ім. В. Липинського МАУП (2013-2014 рр.); доцент ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. Академіка Степана Дем’янчука» (2014-2016 рр.); доцент Рівненського інституту Київського університету права НАН України (2016- по даний час).

Напрями і тематика діяльності.

Організація та проведення тематичних екскурсій, впровадження іноземного досвіду в освітній процес, розробка і використання в навчальному процесі тестових завдань та ситуаційних завдань.

Коло наукових зацікавлень: проблеми кримінального права і процесу, криміналістика.

Розробка і видання методичних рекомендацій з курсу «Кримінологія» (2001 р.), розробка і видання тестових завдань для вступників (2003 р.), розробка і видання навчально-методичних рекомендацій «Відшкодування моральної шкоди у кримінальному процесі України» (2004 р.), розробка та видання начальної програми «Кримінально-процесуальне право України» (2006 р.), організація і проведення щорічних екскурсів і майстер-класів у Рівненському НДЕКЦ в рамках вивчення дисципліни «Криміналістика» (2017-2019, 2021, 2023 рр.) керівництво гуртковою роботою серед студентів 1-4 курсів РІ КУП НАНУ і написання ними тез для участі в щорічних конференціях та засіданнях наукових круглих столів (2016-2023 рр.), керівництво вирішенням студентами групи П-41 РІ КУП НАНУ конкурсного завдання Всеукраїнського антикорупційного муткорту 2.0, який проводився Національним антикорупційним бюро України та Національним агентством з питань запобігання корупції (14-19 листопада 2022 р.).

Публікації

  1. Денисова Г.В., Денісов С.В. Поняття кримінального правопорушення та його ознаки. Актуальні питання реформування правової системи: зб. Матеріалів ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції, Луцьк, 22-23 жовтня 2022 р. / Уклад. Джурак Л.М. – Луцьк: «Завжди Поруч», 2022. – стор. 82-84
  2. Денисова Г.В.,Крикунов О.В. Встановлення умов життя та виховання неповнолітнього, щодо якого здійснюють кримінальне провадження//Історико-правовий часопис, Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2022 р., м. Луцьк. Том 18 № 1 (2022), с. 87-94
  3. Денисова Г.В.,Крикунов О.В. Поняття невмотивованого відводу присяжних та причини його заявлення. “Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні”. ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція, Рівненський інститут Київського університету права Рівне, 27-28 квітня 2023 р., с. 279-281
  4. Денисова Г.В. Загальна характеристика принципів кримінального права України. Науковий круглий стіл «Принципи кримінального права», проведений доцентом кафедри спеціальних юридичних дисциплін Рівненського інституту Київського університету права НАН України Денісовою Г.В., 15.05.2023, м. Рівне
  5. Денисова Г.В.,Крикунов О.В. Право людини на свободу об’єднання: конфлікт міжнародно-правового та національного регулювання. «EUROPSKA VEDA – EUROPEAN SCIENCE» (Словаччина), № 1/2023. с. 88-94
  6. Денисова Г.В.,Крикунов О.В. Конституційне право особи на відмову від самовикриття та викриття близьких родичів та сім’ї. Всеукраїнська науково-практична конференція «Конституція України: стан, перспективи та механізми реалізації», КУП НАН України, 27.06.2023 (готується до друку)

За час служби в органах внутрішніх справ нагороджена ювілейними медалями, медаллю «Ветеран праці», 15 почесними грамотами обласного Управління внутрішніх справ та МВС України, а також внесена до Книги трудової слави МВС (м. Київ) (1981 р.).

Грамотами Ківерцівської районної державної адміністрації (1998 р.) та Ківерцівської районної ради (1999 р.).

Грамоти за високий професіоналізм в роботі від Волинського національного університету ім. Лесі Українки (2004, 2009 рр.) Подяки за сумлінну працю від ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. Академіка Степана Дем’янчука» (2014-2015 рр.).

Нагороджена Грамотою Київського університету права НАН України за високий професіоналізм, особистий творчий внесок в удосконалення змісту освітнього процесу (2018 р.).

Нагороджена Почесною Грамотою Київського університету права НАН України за сумлінну навчально-педагогічну та науково-дослідну діяльність (2023 р.).