Національна академія наук України Рівненський Інститут КУП

Холоденко Андрій Олексійович

Старший викладач кафедри спеціальних юридичних дисциплін РІ КУП НАН України, адвокат, магістр права.

Освіта

У 1994 році закінчив Рівненське держане музичне училище (м. Рівне) за спеціальністю «Народні інструменти (баян)», кваліфікація – артист оркестру, ансамблю, концертмейстер, викладач, керівник самодіяльного народного оркестру; диплом молодшого спеціаліста.

У 1999 році закінчив Рівненський державний інститут культури (м. Рівне) за спеціальністю «Народна художня творчість», кваліфікація – керівник оркестру народних інструментів, викладач фахових дисциплін; диплом спеціаліста.

У 2001 році закінчив Міжрегіональну академію управління персоналом (м. Київ) за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація – юрист; диплом спеціаліста з відзнакою.

У 2008 році закінчив Міжгалузевий інститут управління за спеціальністю «Менеджмент організацій», кваліфікація – менеджер; диплом спеціаліста.

У 2008 році закінчив Київський національний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація – юрист; диплом магістра з відзнакою.

У 2013-2017 рр. навчання в аспірантурі Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права, історія політичних та правових учень.

Педагогічна, викладацька, наукова діяльність.

Загальний стаж – 34 роки (у т.ч. стаж державної служби – 13 років, стаж науково-педагогічний – 18 років).

З жовтня 1999 року по січень 2011 року працював у Міжгалузевому інституті управління (РНКЦ МІУ) та на посадах: методиста, старшого викладача, доцента.
Викладав навчальні дисципліни: «Теорія держави та права», «Історія держави і права України», «Трудове право», «Господарське право».

У 2007 році працював на посаді доцента в Рівненському інституті Міжрегіональної Академії управління персоналом (МАУП).

З вересня 2015 року працює на посаді старшого викладача кафедри загальнотеоретичних правових дисциплін, кафедри спеціальних юридичних дисциплін РІ КУП НАН України.

Забезпечує викладання дисциплін: «Теорія держави і права», «Господарське право», «Господарське процесуальне право України», «Конкурентне право України», «Податкове право України», «Адвокатура України», «Виконавче провадження». Приймає участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях.
Здійснює наукове керівництво студентів під час підготовки до участі в науково-практичних конференціях. Активно бере участь у виховному та профорієнтаційному процесі діяльності інституту.

Досвід практичної роботи.

У 2001-2005 рр. працював провідним спеціалістом відділу організаційного забезпечення діяльності судів Рівненського обласного управління юстиції; провідний спеціаліст відділу організаційного забезпечення діяльності державної виконавчої служби Рівненського обласного управління юстиції.

У 2005-2006 рр. працював завідувачем сектору організаційного забезпечення діяльності Державної виконавчої служби Рівненської області.

З 05.12.2006 р. по 29.03.2007 р. працював начальником відділу організаційного забезпечення діяльності державної виконавчої служби ДВС Рівненської області.

У 2007-2011 рр. працював в Головному управлінні юстиції у Рівненській області на посаді головного спеціаліста відділу (сектору) представництва інтересів в судах та організаційного забезпечення діяльності.

З 2008 року адвокат, свідоцтво № 617.

У 2011-2013 рр. працював на посаді завідувача сектору з питань банкрутства Головного управління юстиції у Рівненській області.

У 2013-2014 рр. працював помічником судді в апеляційному суді Рівненської області.

Громадська робота.

Приймає участь у Раді адвокатів Рівненської області.

Кількість публікацій – 16 у т. ч. у фахових наукових виданнях України – 3; періодичних виданнях – 13.
Напрями і тематика  діяльності. 

Напрями наукової діяльності –  проблеми теорії держави і права, конституційного права і порівняльного правознавства.

Значна увага приділяється аналізу таких проблемних питань як: форма права, джерело права, законність, юридична сила, правові акти, правова система та система права, правопорядок, конституціоналізація правопорядку, гармонізація законодавства та його доктринальне тлумачення, права і свободи людини, правовий світогляд, правовий прогрес та ін. 

У 2017 році закінчив навчання у аспірантурі Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права, історія політичних та правових учень. Працює над темою дисертаційного дослідження: «Правова свідомість працівника суду: теоретико-правове дослідження».

Публікації

  1. Холоденко В.С., Холоденко А.О., Матус С.К. Особливості оцінки впливу на довкілля підземних вод / Вісник НУВГП: збірник наукових праць. Серія “Технічні науки”. Вип. 2 (102), Рівне: 2023, с. 26-34. (Фахове видання). https://ep3.nuwm.edu.ua/28347/1/Vt1023%20%281%29.pdf
  2. Холоденко В.С., Басюк Т.О., Будз О.П., Гопчак І.В., Холоденко А.О. Оцінка однорідності рядів спостережень за кількістю атмосферних опадів та рівнями води на водних об’єктах зони впливу Хмельницької АЕС / Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія: Період. наук. збірник/ Гол. редактор В.К. Хільчевський. – К.: 2023. – № 1(67) – с. 42-51.(Фахове видання).
  3. Холоденко В.С., Холоденко А.О. Оцінка змін метеорологічних параметрів на метеостанції Рівне /Географія та туризм: Наук. збірник/ Відп. редактор – О.О. Любіцева. – К.: Альфа-ПІК, 2022. – Вип.69. – с. 64-72. (Фахове видання).
  4. Холоденко А.О. Правосвідомість та підходи її формування у працівників суду європейських країн. Всеукраїнська науково-практична конференція «Незалежність України: історія, сучасність та перспективи» (КУП НАНУ 24 серпня 2023 р).( в друці).
  5. Холоденко А.О.,Холоденко В.С. Правові основи та економічний механізм забезпечення сталого розвитку природокористування в Україні. Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні: матеріали ХIIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Рівне, Рівненський інститут КУП НАНУ 27-27 квітня 2023 р.), Львів : «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2023. С. 320–324.
  6. Сидорова Д. С., Холоденко А.О. Актуальні проблеми спадкування в умовах воєнного стану в Україні. Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні: матеріали ХIIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Рівне, Рівненський інститут КУП НАНУ 27-27 квітня 2023 р). Львів : «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2023. С. 185–189.
  7. Холоденко В.С., Холоденко А.О. Методологічні аспекти оцінки змін метеорологічних параметрів на метеостанції Рівне / Науково-практична конференція «Вплив зміни клімату на розвиток Рівненської області» (27 жовтня 2022 року) / Збірник тез науково-практичної конференції (м. Рівне 27-28 жовтня 2022 року). Рівне: Рівненська обласна організація Українського товариства охорони природи, 2022. – 124 с. (С. 14-20).

Нагороджений Почесною грамотою Державної виконавчої служби Рівненської області за сумлінну та наполегливу працю в ім’я розбудови демократичної та правової української держави, з нагоди професійного свята – Дня юриста (2006 р.); грамотою Київського університету права НАНУ за плідну сумлінну працю, високі професійні здобутки, добросовісність та з нагоди 20-го ювілейного випуску студентів РІ КУП НАНУ (2018 р.); Почесною грамотою управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації за сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків, вагомий особистий внесок у розвиток освіти Рівненщини та з нагоди Дня науки (2019 р.).