Національна академія наук України Рівненський Інститут КУП

Рік 2022

Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір

Матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 8 червня 2022 р.). – Полтава : ПУЕТ, 2022. – 118 с.

У збірнику «Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір містяться матеріали наукових праць учених, студентів вищих навчальних закладів, присвячені відродженню приватного права в Україні в загальнотеоретичному, галузевому (цивілістичному) та педагогічному вимірах цього процесу.

Розраховано на студентів, аспірантів, викладачів, науковців, державних службовців та фахівців гуманітарного профілю.

Завантажити збірник в форматі PDF

Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні: матеріали ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф.

(м. Рівне, Рівненський інститут КУП НАН України, 12 травня 2022 р.)/ упоряд. О. Якимчук. – Львів: ГАЛИЧ-ПРЕС, 2022. 286 с.

Завантажити збірник в форматі PDF

Правознавство цікаве і мудре: навч. посібник

Ю.Л. Бошицький, В.В. Молдован, О.В. Червякова; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького.- 2-ге вид. (зі змін. та допов.). – Вінниця: ТОВ «Твори», 2022. 336 с.