Національна академія наук України Рівненський Інститут КУП

Рік 2018

Актуальні проблеми міжнародного права (на прикладі України та Грузії)

Колективна монографія / Київський університет права НАН України, Батумський державний університет ім.Шота Руставелі; за заг. ред. Ю.Л.Бошицького, А.Махарадзе. – К.: Талком, 2018. – 344 с.

Колективна монографія «Актуальні проблеми міжнародного права на прикладі України та Грузії» присвячена сучасним проблемам міжнародного права. Окреслені актуальні проблеми міжнародного права в Україні, розглянуто правову систему України й міжнародне право, досліджено актуальні питання міжнародного права в Грузії. Видання є результатом співпраці між Київським університетом права НАН України, Інститутом держави і права ім. В.М.Корецького НАН України й Батумським державним університетом ім. Шота Руставелі.

Книга розрахована на науковців, викладачів юридичних вишів, магістрів, студентів, аспірантів, юристів-практиків, а також усіх, хто цікавиться розвитком міжнародного права в пострадянських країнах.

Мала енциклопедія канонічного права

НАН України / за заг.ред.Ю.Л.Бошицького, О.М.Волощенко-Віслобокової / НАН України; Київський університет права.- К.: Талком, 2018. – 360 с.

В енциклопедичному виданні наведено статті, які висвітлюють основні поняття теорії канонічного/церковного права, що стосуються його принципів, історії формування, джерел, церковної ієрархії, організації церковної влади – законодавчої, виконавчої, судової. Вміщено відомості про поділ на групи християн, їх права та обов’язки за церковним правом, діяльність об’єднань – монастирів, чернечих орденів, братств з урахуванням теорії права та каноністики. Розкрито зміст основних інститутів канонічного права, висвітлено канонічно-правову регламентацію органів управління церков.

Книга розрахована на науковців, викладачів юридичних вишів, магістрів, студентів, аспірантів, юристів-практиків, а також усіх, хто цікавиться питаннями релігійно-правової тематики.

Актуальні проблеми права України та Польщі = Aktuulne problemy prawa Polski i Ukrainy

Монографія / Гданський університет; Національна академія наук України, Київський університет права; за заг.ред. Ю.Л.Бошицького, А.Шміта та ін. – Gdansk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdanskiego, 2018. – 555 с.

Колективна монографія науковців-юристів Київського університету права НАН України і факультету права та адміністрування Гданського університету присвячена актуальним питанням юридичної науки та практики на сучасному етапі в Україні та Республіці Польща. Окреслені як спільні, так і притаманні кожній з цих країн проблем адміністративного, цивільного, кримінального права та правозастосування в Україні, особливості правового регулювання сфери інтелектуальної власності, сучасні проблеми реалізації правових норм Республіки Польща. Дане видання є результатом кількарічної наукової співпраці між Київським університетом права НАН України та факультетом права та адміністрування Гданського університету.

Книга розрахована на науковців, викладачів юридичних вишів, магістрів, студентів, аспірантів, юристів-практиків, а також усіх, хто цікавиться розвитком правової науки та порівняльного правознавства.