Національна академія наук України Рівненський Інститут КУП

Рік 2019

Державно-правове регулювання суспільних відносин в умовах нових глобалізаційних викликів: вітчизняні та міжнародні реалії

Монографія/ Київ. ун-т права НАНУ ; [за заг. ред. Ю. Л. Бошицького].- К.: Талком, 2019.- 804 с.

Колективна монографія науковців КУП НАН України за участю вчених з Республіки Польща, Грузії, Італійської Республіки, Угорщини, Сполучених Штатів Америки, Азербайджанської Республіки, присвячена сучасним актуальним питанням державно-правового регулювання суспільних відносин в умовах нових глобалізаційних викликів. Зокрема, у монографії розглядаються теоретико-правові основи державно-правового регулювання суспільних відносин, – цивільних і сімейних, господарських і трудових суспільних відносин, кримінальної юстиції, питання розвитку держави в системі міжнародного правопорядку.

Розраховано на вітчизняних та зарубіжних науковців, викладачів і студентів юридичних вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться проблемами державного регулювання суспільних відносин.