Національна академія наук України Рівненський Інститут КУП

Рік 2021

Актуальні проблеми сучасної юридичної науки та практики.

Випуск 2: матеріали круглого столу (м. Київ, 7 жовтня 2021 року). Київ: Видавництво Ліра-К, 2021. 230 с.

ISBN 978-617-520-223-4

У збірнику висвітлено результати досліджень, які було апробовано під час круглого столу «Актуальні проблеми сучасної юридичної науки та практики». У роботі розглянуто теоретичні та прикладні проблеми кримінального права та кримінології, цивільного, господарського та трудового права, адміністративного, фінансового та інформаційного права.

Опубліковані матеріали відображають точку зору авторів, яка не завжди збігається з думкою редакційної колегії. Відповідальність за зміст, точність цитувань несуть автори.

Текст друкується в авторській редакції.

Дана наукова робота розрахована на аспірантів, магістрів, студентів закладів вищої освіти, а також усіх, хто має інтерес до загальнотеоретичних проблем сучасного державотворення та правотворення.

Природно-ресурсний та етнокультурний транскордонний потенціал Гуцульщини в Україні та Румунії: проблеми збереження та сталого розвитку.

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (25 листопада 2021 року, м. Рахів, Україна). – Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2021. – 300 с.

ISBN 978-966-949-958-5

У матеріалах збірника розглянуто питання збереження та сталого розвитку природно-ресурсного та етнокультурного транскордонного потенціалу Гуцульщини в Україні та Румунії. Подано матеріали про вплив екологічного стану навколишнього середовища на збереження феномену гуцульської етнокультури; дослідження специфічних гірських умов соціально-економічної діяльності, зайнятості та культурної діяльності в умовах глобалізаційних викликів. Звернуто особливу увагу на підготовку номінаційного досьє для включення до Репрезентативного списку нематеріальної спадщини людства, із робочою назвою “Культурні практики та унікальність гуцульського фольклору в Україні та Румунії через транскордонну співпрацю”; взаємодію між об’єктами, що охороняться Конвенцією про охорону Всесвітньої культурної і природної спадщини та Конвенцією про охорону нематеріальної культурної спадщини; створення транскордонного українсько-румунського біосферного резервату у Марамороських горах.

Для науковців і фахівців з охорони природи, культури, екологічної освіти, рекреації, працівників органів влади, студентів та широкого кола читачів.

Проблеми підвищення ефективності кримінальної юстиції України

Колективна монографія / Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, Київський університет права НАН України; за заг. ред. Ю.С. Шемшученка, Ю.Л. Бошицького. Київ : Видавництво Ліра-К, 2021. 692 с.

ISBN 978-617-520-183-1

Колективну монографію присвячено сучасним тенденціям розвитку, функціонування, процесу реформування та проблемам підвищення ефективності кримінальної юстиції України. Зокрема, розглянуто питання вдосконалення як основних інститутів кримінальної юстиції, так і вдосконалення протидії окремим видам злочинів засобами кримінальної юстиції. Сформульовано пропозиції щодо удосконалення кримінального та кримінального процесуального закону з метою підвищення їх ефективності в протидії злочинності.

Видання є результатом наукової співпраці між Київським університетом права НАН України та Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України.

Для науковців, викладачів, практичних працівників, аспірантів, студентів закладів вищої освіти, а також всіх, хто цікавиться проблемами кримінальної юстиції.