Національна академія наук України Рівненський Інститут КУП

Рік 2023

Забезпечення виконання зобов’язань в цивільному праві України: проблеми теорії і практики

Монографія. Кол. авт.; за заг. ред. А.Ю. Бабаскіна, Ю.Л. Бошицького. – Вінниця: ТОВ «Твори», 2023. 523 с.

Конституція України: стан, перспективи та механізми реалізації

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 27 червня 2023 року) / Нац. акад. наук України; Київський університет права. – Вінниця: ТОВ «Твори», 2023. 347 с

Завантажити збірник в форматі PDF

Актуальні проблеми сучасної юридичної науки та практики в умовах воєнного стану

Вип.4: матеріали круглого столу (м. Київ, 6 жовтня 2023 року). К.: Видавництво Ліра-К, 2023. 372 с.

Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні

Матеріали ХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф.  (м. Рівне, Рівненський інститут КУП НАН України, 27-28 квітня 2023р.)/ упоряд. О. Якимчук. – Львів: ГАЛИЧ-ПРЕС, 2023. 360 с.

Завантажити збірник в форматі PDF

Розвиток юридичної науки в умовах воєнного стану

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 17 травня 2023 р.). 2023.

«Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні і правові підходи, комунікативні та педагогічні стратегії»

Матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Рівне 7 грудня 2023 р.

Збірник Сучасні проблеми гуманітаристики