Національна академія наук України Рівненський Інститут КУП

У РІ КУП НАНУ відбулася VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні»

21 Квітня, 2016

     Конференція в інституті стала уже традиційною і отримала належний резонанс на теренах Рівненщини. Вона вкотре засвідчила потребу  комплексного дослідження правоутворення як багатоаспектного явища, що обумовлено інтенсивністю правотворчого процесу в Україні, тенденціями глобалізації та уніфікації законодавчої бази, посиленням політичного фактора у сфері утворення права.
     Захід розпочався екскурсією інститутом, який вразив почесних гостей та учасників  не тільки своїм модерним виглядом, а й патріотичним спрямуванням аудиторного фонду, що особливо відзначив заступник голови обласної ради Олексій Андрійович Бучинський.
     Відкрив конференцію  ректор, заслужений юрист України, професор Юрій Ладиславович Бошицький. У своєму вітальному слові він  підкреслив актуальність формування національної наукової стратегії розвитку юридичної науки на якісно новому етапі її становлення, що передбачає  побудову правової, демократичної держави та входження до Європейської Спільноти. Ректор також наголосив на тому, що  сучасна  вища освіта має органічно поєднувати навчальний та науковий процеси, це сприяє підвищенню якості підготовки фахівців з вищою освітою, поглибленому вивченню програмного матеріалу, розвитку наукового мислення і творчого підходу до вирішення теоретичних та практичних завдань. «І саме тому в Київському університеті права НАН України та у відокремлених структурних підрозділах необхідність здійснення науково-дослідної діяльності керівництвом університету сприймається як аксіома, що реалізується шляхом проведенням різного формату наукових заходів (конференцій, круглих столів, наукових семінарів) із залученням до участі в них провідних науковців України та зарубіжних держав, науково-педагогічних працівників, студентської молоді та юристів-практиків», ? сказав доповідач.


     З вітальним словом звернулися  до присутніх почесні гості конференції, зокрема заступник голови обласної ради Олексій Андрійович Бучинський, начальник управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації Григорій Миколайович Таргонський, начальник Головного територіального  управління юстиції в Рівненській області Іванна Василівна Смачило.  «Вважаю невипадковим проведення такої авторитетної конференції саме у Рівненському інституті Київського університету права Національної академії наук України, який під керівництвом Юрія Ладиславовича Бошицького примножив свій науковий потенціал і має значні напрацювання, гідні уваги українського юридичного співтовариства», ? зазначила Іванна Василівна Смачило.  


     Високий потенціал науково-теоретичних розробок науковців якнайпосутніше ствердило пленарне засідання, на якому виступили завідувач кафедри конституційного, адміністративного, господарського права та процесу Київського університету права НАН України, доктор юридичних наук Надія Олексіївна Армаш («Сучасні проблеми законодавчого забезпечення антикорупційної діяльності в Україні»), завідувач сектора інтелектуальної власності та інноваційних технологій кафедри цивільного і трудового права Київського університету права НАН України, професор Роман Богданович Шишка («Система юридичних осіб за цивільним законодавством України»), завідувач кафедри спеціальних юридичних дисциплін Рівненського інституту Київського університету права НАН України, к.ю.н.  Артур Гагікович Мартиросян («Добросовісний набувач майна та спеціальна конфіскація – аналіз законодавства»), завідувач кафедри загальнотеоретичних правових дисциплін Рівненського інституту Київського університету права НАН України, к.ю.н. Сергій Володимирович Книш («Сучасні міжнародно-правові інститути боротьби з нелегальною міграцією»), а також доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Київського університету права НАН України, к.ю.н. Наталія Богданівна Мушак («Договірний механізм Європейського Союзу щодо захисту персональних даних»).

 


     Після завершення пленарного засідання робота конференції продовжилася у трьох секціях «Загальнотеоретичні підходи до правотворення в Україні на сучасному етапі» (керівник секції – Марія Анатоліївна Боровець),     «Актуальні проблеми правотворення у сфері публічного права» (керівник секції – Надія Олексіївна Армаш), «Актуальні проблеми правотворення у сфері приватного права» (керівник секції – Світлана Леонідівна Повзун).


     Активними учасниками конференції стали студенти, серед яких: Катерина Наконечна, Юлія Балахно, Софія Олексійовець, Віта Бліщ, Тетяна Семенюк, Марія Гончарук, Віра Нечай, Лілія Кондратовець, Олександра Соломка, Микола Буза, Назарій Бурячинський, Денис Михалевич, Тетяна Михайловська, Дар?я Лякішева, Христина Богданець, Владислав Патрак, Ю. Назарук та ін.
     Конференція переконливо засвідчила, що для студентської молоді  вона є  чудовою можливістю набути нових знань, які допоможуть зорієнтуватися не лише в глобальних процесах правового розвитку сучасного світу, а й в процесах інтеграції України до європейського правового простору.

     Насамкінець учасники конференції оглянули виставку в артгалереї сучасного ковальства.  Керуючий справами РІ КУП НАНУ Володимир Леонович Якимчук подякував ректору за його турботу про розвиток інституту та всебічну підтримку у проведенні наукових заходів всеукраїнського та міжнародного масштабу.