Національна академія наук України Рівненський Інститут КУП

19 листопада 2020 року відбулася IV Всеукраїнська студентська науково-практична он-лайн конференція «Людина у світі духовної культури»

24 Листопада, 2020

    Конференція стала результатом тривалої плідної наукової співпраці кафедри гуманітарних дисциплін  РІ КУП НАНУ та кафедри філософії Національного університету водного господарства та природокористування, які об’єднали свої зусилля для організації  цього престижного студентського наукового форуму. Серед співорганізаторів конференції варто також назвати і кафедру культурології та філософії Національного університету «Острозька академія», кафедру естетики, етики та образотворчого мистецтва Житомирського державного університету імені Івана Франка, кафедру українознавства і філософії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, кафедру гуманітарних дисциплін Херсонської державної морської академії.
    У конференції взяли участь близько ста представників студентської молоді, аспірантів, магістрів із багатьох закладів вищої освіти України. Прикметно, що роботу пленарного засідання відкривав виступ  студентки І курсу РІ КУП НАНУ Олександри Миколів «Внутрішня людина в духовних  координатах ісихазму».
   У своїх виступах студенти обґрунтовували на основі глибокого теоретичного аналізу традицій філософування, своє бачення феноменів особистості та її культурних детермінант, морально-естетичного формування особистості, ролі релігії в бутті сучасної людини та зв’язку філософії і релігії, а також культурних способів адаптації до соціального середовища. Предметом аналізу також стали: проблемність людського буття в контексті глобалізаційних викликів, релігійні й етнічні маркери національної самосвідомості, філософія культури та антикультури, молодіжна субкультура, формування комунікативної культури, аксіологія нового гуманізму, кіберкультура, концепція волонтерства, філософія права тощо.
   На пленарному засіданні  конференції також виступили студентки І курсу Іванна Нікіфорук (доповідь «Образ людини у мистецькій ретроспективі Ієроніма Босха») та Катерина Степанець (доповідь  «Культура як елемент сучасного іміджу України»).
    Конференція засвідчила, що прилучення до сучасного філософського дискурсу активізує інтелектуальний потенціал молодої людини, розвиває критичні, креативні та комунікативні здібності.