Національна академія наук України Рівненський Інститут КУП

Бібліотека Рівненського інституту долучилась до відзначення Дня науки

13 Травня, 2021

   Наприкінці минулого року до 25-річчя Київського університету права НАН України було підготовлено і видано колективну монографію – «Сучасне державотворення: правова трансформація в умовах світових змін». Це фундаментальна праця, за загальною редакцією ректора університету, професора Бошицького Ю.Л., є результатом 2-річної співпраці науковців університету з колегами зі США, Німеччини, Ізраїлю, Польщі, Угорщини та Азербайджану.


   Саме це видання завідувач бібліотеки О.П.Сіончук обрала для проведення Виставки однієї книги – як ефективного способу популяризації літератури, найважливішим критерієм вибору якого є гострота та актуальність проблематики. Це стало вдалим доповненням до заходів в рамках відзначення Дня науки в Україні і можливістю ознайомитись з виданням кожному бажаючому студенту та викладачу особисто, адже через карантинні заходи проти пандемії такої змоги раніше в них не було.

 1620932751521.jpg
 1620932751525.jpg
 1620932751518.jpg


   Оксана Пилипівна, завітавши в аудиторію до студентів, розповіла як вдалося об’єднати багаторічні міжнародні наукові зв’язки КУП НАНУ з університетами, науковими центрами, окремими вченими ряду зарубіжних країн для фундаментального дослідження кола проблем в сфері державотворення як в Україні, так в світі! Практична користь цієї роботи для вітчизняної правничої науки і практики – у результатах порівняльного аналізу законодавства ряду країн, їх досвіду в певних сферах права і рекомендаціях науковців.

1620932751514.jpg

 
 
 
 1620932751501.jpg
 
 
 
1620932751509.jpg


   Дана монографія складається з 4 розділів, 660 сторінок якої присвячені теоретико-методологічним основам розвитку сучасного державотворення, питанням правового регулювання в адміністративних, конституційних, цивільних, господарських, трудових відносин та відносин в сфері інтелектуальної власності. Розглядаються також і доктринальні засади кримінального права та процесу в контексті сучасного міжнародного правопорядку.
   Особливо приємною для нашого колективу є авторська участь в монографії  завідувача кафедри загальнотеоретичних правових дисциплін РІ КУП НАНУ, кандидата економічних наук О.В.Матвійчук, завідувача кафедри спеціальних юридичних дисциплін, кандидата історичних наук О.О.Якимчук у висвітленні проблем громадянського суспільства та історико- правових аспектів цивільного судочинства.
   За останні 4 роки це вже друге подібне спільне видання КУП НАН України з партнерами закордонних університетів.
Монографія розрахована на вітчизняних і зарубіжних науковців, викладачів, аспірантів, студентів і всіх зацікавлених у сучасних проблемах розвитку та функціонування держави та права.
   Сподіваємося , що знайомство з нею стане спонукально- підготовчим етапом, спрямованим на заохочення студентів до науково-дослідної діяльності, актуалізацію її мотивів, участь у роботі  наукових гуртків тощо.