Національна академія наук України Рівненський Інститут КУП

КУП НАНУ провів V Міжнародну науково-практичну конференцію студентів та аспірантів в м. Ужгород

17 Жовтня, 2010

   
Наукова-дослідна діяльність Київського університету права НАН України в 2010-2011 н.р. розпочалася з проведення V Міжнародної науково-практичної конференції «Європейська юридична освіта і наука: студентський вимір», яка проходила у Закарпатті м. Ужгород з 11 по 13 жовтня 2010 р. на базі Закарпатського державного університету.
   
Актуальність обраної проблематики для проведення науково-практичної конференції не викладає сумнівів, оскільки в умовах подальшої розбудови України як правової та демократичної держави особливої актуальності набуває необхідність реформування вищої юридичної освіти з метою удосконалення та інтеграції до європейського освітянського простору. Безперечно, вища юридична освіта є складовою правової освіти в цілому, головним завданням якої є формування правової свідомості та культури громадян, утвердження в суспільстві принципу верховенства права. Вже п’ятий рік студентська молодь Київського університету права НАН України та інших вищих навчальних закладів проводять дослідження у сфері сучасного стану та проблем розвитку юридичної освіти та науки в Україні.
    
У роботі науково-практичної конференції взяли участь студенти та аспіранти вищих навчальних закладів, зокрема Київського університету права НАН України, Рівненського інституту КУП НАН України, Закарпатського державного університету, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Дебреценського університету (Угорська Республіка) та інш.
    
З привітальним словом до учасників конференції звернулися ректор Київського університету права НАН України, професор, Заслужений юрист України Юрій Ладиславович Бошицький та ректор Закарпатського державного університету, професор Федір Григорович Ващук.

Під час відкриття конференції


      
На адресу організаторів та учасників міжнародної науково-практичної конференції надійшли привітання, зокрема Віце-президента Національної академії наук України, академіка В.Є.Геєця, Заступника Міністра юстиції України Л.М.Горбунової, Заступника Міністра освіти і науки України І.П. Зайцевої в яких зазначається, що проведення п’ятий рік поспіль Міжнародної науково-практичної конференції з даної тематики є важливим напрямком популяризації досягнень молодих вчених Більше того, реформування вищої юридичної освіти, а саме удосконалення існуючої системи підготовки фахівців-юристів є першочерговим завданням, тому що юридична наука та освіта займає особливе місце в системі вищої освіти в цілому, оскільки глибоко пов’язана із формуванням суспільної свідомості та правосвідомості, виступає запорукою розбудови України як правової та демократичної держави. Надзвичайно важливими є утвердження в суспільстві високої правової культури, інтеграція передових досягнень європейської правової науки в українську юридичну практику, економічне, культурне та політичне життя України. Особливого значення набуває те, що рішення щодо поставлених проблем пропонуються представниками нового покоління дослідників, майбутніх фахівців у галузі правознавства.

      

Конференція проходила у формі пленарного та секційних засідань, які пройшли на високому науково-теоретичному рівні, в дусі дискусій з поміркованою полемікою та великим зацікавленням як аспірантів, так і студентської молоді.

Під час роботи конференції


      

За результатами двох днів роботи конференції, були підведені підсумки, відзначені і нагородженні грошовими преміями за кращу наукову доповідь студенти, зокрема:

І місце – Прівальцева Марія, студентка ІІІ курсу. Наукова робота на тему «Особливості підготовки фахівців в сфері медичного права в Україні та світі» Науковий керівник – Мацегорін Олександр Ілліч, к.ю.н., завідувач кафедри цивільного та трудового права КУП НАН України;

ІІ місце – Киця Олена, студентка ІІІ курсу. Наукова робота на тему «Про необхідність запровадження інституту студентського омбудсмана в Україні». Науковий керівник – Чернецька Олена Василівна, к.ю.н., доцент, проректор з наукової роботи КУП НАН України;

ІІІ місце:

Ведмідь Юлія, студентка V курсу. Наукова робота на тему «Проблеми антикорупційної діяльності в Україні та співпраця з неурядовою організацією Transperency organisation». Науковий керівник – Дей Марина Олександрівна, к.ю.н., доцент, завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства КУП НАН України;

Гичун Максим, студент ІІІ курсу Рівненського інституту КУП НАН України. Наукова робота на тему «Актуальні проблеми розмежування повноважень органів місцевого самоврядування та органів державної виконавчої влади в Україні». Науковий керівник – Дробуш Ірина Вікторівна, к.ю.н., доцент, проректор РІ КУП НАНУ.

Нагородження переможців конференції


     

V Міжнародна науково-практична конференція «Європейська юридична освіта і наука: студентський вимір» відбулася на високому організаційному та науковому рівні. Обрана тема науково-практичної конференції послугувала плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики. У зв’язку з актуальністю піднятих питань за результатами конференції буде опублікована збірка матеріалів тез та доповідей учасників конференції.

Фото на згадку

     

За результатами V Міжнародної науково-практичної конференції «Європейська юридична освіта і наука: студентський вимір» її учасниками підготовлені та схвалені Рекомендації.

Оргкомітет конференції