Національна академія наук України Рівненський Інститут КУП

На черговому засіданні І Міжнародної зимової школи з прав людини було обговорено європейські стандарти протидії жорстокому поводженню і безкарності

2 Березня, 2019

     Учасникам школи була  запропонована лекція «Запобігання порушенням статті 3 Європейської конвенції з прав людини: робота Європейського комітету з попередження катувань». Її прочитав кандидат юридичних наук, доцент Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Президент Європейського комітету із запобігання катуванням, нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню, Перший віце-президент Української асоціації міжнародного права  Микола Гнатовський, який  прибув у Рівне у складі делегації науковців та юридичної еліти  Європи та України, яку очолив  ректор КУП НАНУ Юрій Бошицький.

 dsc_5149.jpg
dsc_5159.jpg

dsc_5157.jpg

       У своєму виступі доповідач розглянув питання,  пов’язані  із виникненням та еволюцією світоглядних поглядів на ідею людської гідності та права людини на повагу до своєї гідності у суспільних ученнях та доктрині природних прав людини,  розкрив юридичний зміст права людини на повагу до своєї гідності та проаналізував доктринальні засади міжнародного права щодо запобігання неналежного поводження з людиною.
    Лектор також звернув увагу на проблему дотримання в українському контексті конвенційних вимог абсолютної заборони катувань, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання через призму практики Європейського суду з прав людини. Особливе зацікавлення викликала проаналізована доповідачем національна судова практика з огляду на міжнародні стандарти в контексті застосування як українського законодавства, так і міжнародно-правових норм.

 dsc_5161.jpg

     Лекційне заняття, як завжди, завершилося розлогою дискусією, метою якої став спільний пошук оптимальних шляхів вирішення означеної проблеми.