Національна академія наук України Рівненський Інститут КУП

Пройшло чергове засідання Вченої ради КУП НАН України

14 Лютого, 2023

14 лютого 2023 року відбулося чергове засідання Вченої ради Київського університету права НАН України. На цьому засіданні було розглянуто низку важливих питань та ухвалено ряд рішень, що стосуються як поточної, так і перспективної діяльності університету.

До персонального складу Вченої ради були внесені певні зміни, викликані виробничою необхідністю.

За пропозицією ректора, проф. Бошицького Ю.Л. було прийняте рішення про затвердження теми монографічного дослідження «Юридична наука і освіта в сучасній Україні на прикладі КУП НАН України». До написання цієї монографії планується залучити провідних науковців у сфері юриспруденції, зокрема Почесного ректора Київського університету права НАН України доктора юридичних наук, професора, академіка НАН України та Академії правових наук України Шемшученка Юрія Сергійовича.

Рішенням Вченої ради були затверджені проекти освітньо-професійних програм, зокрема: освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) ступеня вищої освіти галузі знань 08 ПРАВО, спеціальності 081 ПРАВО; овітньо-професійної програми другого (магістерського) ступеня вищої освіти галузі знань 08 ПРАВО, спеціальності 081 ПРАВО; освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) ступеня вищої освіти галузі знань 293 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО, спеціальності 293 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО.

Також було розглянуто низку поточних питань, що стосуються відділу аспірантури Київського університету права НАН України.

Директором Рівненського інституту Київського університету права НАН України Вєтровим І.В. було на засіданні Вченої ради було презентовано проект Положення про олімпіаду з «Основ правознавства» у РІ КУП НАН України.

Вчена рада Київського університету права НАН України продовжує наполегливо працювати над вирішенням поточних та розглядом перспективних питань розвитку нашої alma mater.

Прес-Центр КУП НАНУ