Національна академія наук України Рівненський Інститут КУП

Рішення навчально-методичної ради

5 Жовтня, 2010

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА НАН УКРАЇНИ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РАДА


РІШЕННЯ № 1


засідання навчально-методичної ради університету


від 1 жовтня 2010 року

      
Заслухавши і обговоривши питання порядку денного про запровадження семестрових форм контролю (заліків, екзаменів) у вигляді тестових завдань, про запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу з ІІ семестру 2010/2011 н.р. на І, ІІ курсах КУП НАН України та про індивідуальні графіки відвідування занять студентами денної форми навчання, навчально-методична рада


У Х В А Л И Л А:


1. Прийняти до відома всю інформаційну частину виступів.
2. Затвердити запропонований склад навчально-методичної ради КУП НАН України (список додатком).
3. Внести зміни і доповнення до плану роботи навчально-методичної ради на 2010/2011 н.р. з урахуванням внесених пропозицій та рекомендувати його до затвердження.


Відповідальні: Глух М.В., Лаптійчук Л.В.
Термін: до 05.10.2010


4. З метою подальшого вдосконалення організації навчального процесу та методичного забезпечення, змінити структуру екзаменаційних білетів для Державного екзамену, відійти від практики формування лише теоретичних питань, поєднати теоретичні завдання з вирішенням практичних ситуацій.
Відповідальні: завідувачі кафедр
Термін: до 10.12.2010
5. З метою забезпечення контролю за рівнем та якістю засвоєння знань студентами розробити тестові завдання та впровадити семестрову систему тестового контролю з кожної дисципліни.


Відповідальні: завідувачі кафедр
Термін: до 01.04.2011


6. З метою перевірки рівня підготовки студентів до семестрового контролю, з ІІ семестру запровадити проведення ректорських контрольних робіт з такою структурою завдання: одне теоретичне завдання, одна практична ситуація, 20 тестових завдань.


Відповідальні: завідувачі кафедр
Термін: до 01.03.2011


7. Розробити план заходів щодо запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу на І, ІІ курсах КУП НАН України


Відповідальні: Глух М.В., Лаптійчук Л.В.
Термін: до 10.10.2010


8. Винести на обговорення кафедр «Положення про рейтингову систему оцінювання набутих студентом знань та вмінь у Київському університеті права НАН України».


Відповідальні: Глух М.В., Лаптійчук Л.В.
Термін: до 01.11.2010


9. Надавати індивідуальні графіки відвідування занять лише студентам, які працюють за фахом повний робочий день і не мають академічної заборгованості.


Відповідальні: Глух М.В., методисти курсів, куратори академічних груп
Термін: до 15.10.2010


10. Розробити форму індивідуального плану студента денної форми навчання, який має вільний графік відвідування занять


Відповідальні: Глух М.В., Лаптійчук Л.В.
Термін: до 10.10.2010


11. Внести зміни і доповнення до методичних вказівок та вимог щодо підготовки магістерських (дипломних) робіт з урахуванням внесених пропозицій та рекомендувати їх до затвердження.


Відповідальні: Глух М.В., Лаптійчук Л.В.
Термін: до 05.10.2010


12. Вивчити питання щодо запровадження «бібліотечного дня» науково-педагогічних працівників, які займають адміністративні посади, та подати ректорові графік «бібліотечних днів» на І семестр 2010/2011 н.р.


Відповідальні: Глух М.В., Чернецька О.В.
Термін: до 10.10.2010


13. Рекомендувати до затвердження представлені навчально-методичні матеріали (за додатком).