Національна академія наук України Рівненський Інститут КУП

У РІ КУП НАНУ відбулася ХІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні»

20 Травня, 2022

         Для українських науковців та юристів-практиків вона стала знаковою. І
не тільки тому, що відобразила складні процеси трансформації суспільно-політичного
життя, демократичні зміни у різноманітних сферах державного регулювання, пов’язані
з реалізацією євроінтеграційного  курсу
державної політики – воєнний стан вніс свої корективи в усі сфери життя.

 1.jpg
2.jpg

 3.jpg

         Відкриваючи конференцію, яка проходила в
онлайн режимі, р
ектор Київського університету права НАН України, заслужений юрист
України Ю.Бошицький у
вітальному слові до її учасників та гостей підкреслив, що правотворчі
зусилля сучасної юридичної спільноти відображають загальні тенденції
державного розвитку і одночасно зазнають на собі істотного впливу тієї
політико-правової ситуації, яка складається в суспільстві.
«Холодна війна» ідеологій, на жаль, перейшла в свою гарячу фазу, а тому
суспільство змушене переосмислювати концепти, що впродовж останніх десятиліть
посідали чи не центральне місце в загальнонаціональній суспільно-політичній
дискусії. Окреслюючи завдання конференції, ректор зазначив, що вона
покликана
реалізувати
потужний потенціал сучасного правового знання, щоб знайти адекватну відповідь на виклики сьогодення.

         З вітальним словом до учасників
конференції також звернувся директор Рівненського інституту КУП НАНУ
В. Якимчук.

 4.jpg
 6.jpg
5.jpg

 7.jpg
8.jpg
 9.jpg

         Прикметно, що тематикою цього наукового заходу визначено обговорення класичних і
сучасних науково-правових теорій, перспективи подальшого розвитку сучасної
правової науки, використання наукових підходів у правотворчості та
правозастосуванні, аналіз юридичної доктрини розвитку законодавства і
правової практики. Про це, зокрема ішлося на пленарному засіданні конференції,
де виступили:
доктор юридичних наук, професор, доцент кафедри кримінального
процесу та організації досудового слідства Харківського національного
університету внутрішніх справ О
. Пчеліна, яка розкрила аспекти нормативно-правового
регулювання накладення арешту на майно в кримінальному провадженні;
заступник начальника
Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Рівненській
області  О. Сальчук із роз
логим аналізом безбар’єрності
у наданні послуг у сфері юстиції, доктор наук з
державного управління, професор, проректор з наукової роботи Київського
університету права НАН України О.Червякова, предметом доповіді якої став
випереджувальний розвиток економіки України у правотворчому процесі післявоєнного
стану. Пріоритети роботи системи безоплатної правової допомоги у воєнний період
розкрив директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги у Рівненській області В. Овдіюк. Значний інтерес викликала
доповідь к. ю. н., старшого викладача кафедри кримінально-правових дисциплін
Навчально-наукового інституту права ім. І. Малиновського Національного університету
«Острозька академія» С. Гонгала, присвячена використання положень
психодіагностики людини за почерком в оперативно-розшуковій діяльності.

10.jpg

 11.jpg
 13.jpg

 14.jpg
 15.jpg
16.jpg

         На пленарному засіданні також виступили
аспірант Київського
університету права НАНУ С. Казьмірук («Запровадження систем детекції
брехні із застосуванням комп’ютерних поліграфів (кримінально-правове
дослідження)», доктор філософських наук, професор, професор кафедри
конституційного права та галузевих дисциплін навчально-наукового інституту
права Національного університету водного господарства та природокористування А.
Матвійчук
(«Санкції як механізм забезпечення інформаційних прав суспільства
і засіб протидії тоталітарним режимам»),       
к.і.н., доцент, завідувач кафедри спеціальних юридичних дисциплін РІ КУП
НАНУ О. Якимчук («Переваги та недоліки застосування
відеоконференцзв’язку при проведенні судових засідань у цивільних справах»), к.е.н.
завідувач кафедри загальнотеоретичних правових дисциплін РІ КУП НАНУ О. Матвійчук
(«Міжнародні суб’єкти правоохоронної діяльності під час воєнних конфліктів»).

17.jpg

 18.jpg
19.jpg

         Окрім педагогічних працівників, аспірантів та студентів із 16 вишів України,  у роботі конференції взяли участь
представники судів (голови та заступники судів, судді та помічники суддів), судові
експерти Рівненського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС,
працівники системи Міністерства юстиції тощо.

         Конференція вкотре довела актуальність
порушеної проблематики
, оскільки характер правотворчого процесу формує об’єктивні підстави
для визначення  рівня демократизму
держави та міри її відповідності вимогам правової держави.

         Безсумнівно, результати проведеної конференції
будуть корисні усім її учасникам
, а 
запропоновані рекомендації знайдуть своє втілення у практичній
діяльності
. юристів