Національна академія наук України Рівненський Інститут КУП

У РІ КУП НАНУ відбулася VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії»

10 Грудня, 2016

     Ця конференція віднедавна стала своєрідною візитівкою Рівненського інституту Київського університету права Національної академії наук України. Вона проводиться щорічно у грудні і ставить за мету  означити найбільш характерні тенденції нашого часу та знайти адекватну відповідь на виклики сьогодення.
     Конференцію відкрив директор інституту Володимир Леонович Якимчук, котрий підкреслив її інтердисциплінарний характер та гостроту порушених питань суспільного та культурного розвитку сьогодення. Він також зачитав вітальний лист учасникам конференції   начальника управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації Григорія Миколайовича Таргонського. У ньому стверджено актуальність цього наукового форуму та здійснено аналіз сучасних освітніх процесів. «Девальвація національних традицій в освіті, науці, вихованні призвела до утвердження споживацького способу життя, тотальної комерціалізації усіх без винятку суспільних сфер. “Інформаційний вибух” у суспільстві спричинив незворотні явища, які нині потребують розширення арсеналу пізнавальних технік, методологічного  урізноманітнення сучасних досліджень»,  – зазначено у листі.


     Прикметно, що участь у конференції  взяла делегація із базового закладу, яку очолила  завідувач кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін КУП НАНУ  кандидат філософських  наук Ірина  Павлівна  Кальмук. Вона зачитала вітальне слово ректора,  професора,  заслуженого юриста України Юрія Ладиславовича Бошицького, у якому, зокрема, йдеться  про те, що сучасні трансформаційні процеси в системі вищої школи України засвідчують потребу мобілізації не тільки національного досвіду, але й світових тенденцій та традицій, провідною серед яких є формування «суспільства знань». «Сьогодні очевидним є той факт, що стратегічні лінії розвитку вищої школи  мають відповідати гуманістичним імперативам», – підкреслює ректор.     Важливо, що у роботі конференції взяли участь науковці  з різних вищих навчальних закладів України, а також Італії та Німеччини.  На пленарному засіданні виступили доктор філософських наук,  професор кафедри філософії та соціології Українського державного університету залізничного транспорту (м. Харків) Іван Дмитрович Загрійчук («Пошуки індивідуальної світоглядної стратегії в транзитивному суспільстві»,  доктор соціологічних наук, професор кафедри політичних наук Рівненського державного гуманітарного університету Олеся Миколаївна Кириленко «Теоретичні, концептуальні та емпіричні основи феліцитології – сучасної науки про щастя», доктор філософських наук, професор кафедри філософії  Національного університету водного господарства та природокористування Алла Євгенівна Залужна (Відчуження у контексті можливісного виміру буття людини у світі), доктор філологічних наук, професор кафедри української літератури ДЗ “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” (м. Старобільськ) Олександр Андрійович Галич («Родина Алчевських  у спогадах доньки»).
     Наукова дискусія, яка розгорнулася на секційних засіданнях і у якій взяли участь і студенти РІ КУП НАНУ (Софія Олексійовець, Марія Гончарук, Денис Михалевич, Олеся Булавін, Юлія Мельник, Марина Набухотна, Маргарита Гольонко,  Вікторія Федорчук,  Вікторія Рубець, Анжеліка Линнік, Віктор Мельник, Тетяна Тарасюк та ін.)  укотре засвідчила важливість винесених на обговорення проблем,  довкола яких точиться чимало дискусій у сучасному науковому полі.  Безперечно, це цінний досвід, який варто утримувати та примножувати.


     Конференція відбулася у формі конструктивного діалогу і ствердила віру у високе призначення гуманітарного знання.