Національна академія наук України Рівненський Інститут КУП

У РІ КУП НАНУ відбулася відкрита онлайн-лекція на тему: «Конституція Пилипа Орлика: історичний, політичний та правовий аспекти».

21 Квітня, 2023

   Вона була приурочена до укладений між новообраним гетьманом Пилипом Орликом, козацькою старшиною і козаками Війська Запорозького. Організаторами заходу стали кафедри загальнотеоретичних правових та гуманітарних дисциплін та спеціальних юридичних дисциплін.
    Завідувач кафедри загальнотеоретичних правових та гуманітарних дисциплін, к.ю.н., доцент Віктор Ткачук у своєму виступі відкинув усі сумніви щодо першості Конституції Пилипа Орлика у формуванні нової конституційної традиції тодішньої Європи. Більше того, лектор акцентував увагу слухачів на значимості Конституції для вітчизняної правової науки, яка полягає у тому, що вона є фактично історичною пам’яткою української національної державно-правової думки епохи Просвітництва. На думку доповідача, „Договори і Постановлення Прав і вольностей Війська Запорозького” Пилипа Орлика вказують на неперервність національної державотворчої традиції, що спростовує брехливе твердження північного сусіда щодо неспроможності українців творити власну державницьку та правову історію.

dsc_3366.jpg

80.jpg

 81.jpg

   Темою виступу старшого викладача кафедри Анни Грицюк, стала загальнотеоретична характеристика форм державного правління відповідно до положень Конституції Пилипа Орлика. У своєму виступі лекторка акцентувала увагу на тому, що у сучасному праворозумінні Конституція Пилипа Орлика передбачала республіканську, парламентсько-президентську форму правління, де фактично було реалізовано принципи ст.6 сучасної Конституції України, а саме : поділ гілок влади на законодавчу, виконавчу та судову, що демонструє прагнення нашого народу до розбудови власної  держави на демократичних засадах.
   Старший викладач кафедри спеціальних юридичних дисциплін Андрій Холоденко наголосив на тому, що в Конституції Пилипа Орлика ми можемо відстежити процес формування національного уявлення про співвідношення гілок влади, яке вибудовується на демократичних засадах. На противагу сказаному, у тогочасному Московському царстві утверджувалося самодержавство, де воля царя була законом.
   «Не зважаючи на те, що Конституція П. Орлика була написана на території Османської імперії, все ж таки це перша демократична конституція не лише на українських землях, але й у Європі», – зазначила у своєму виступі старший викладач кафедри Ганна Дикун.
   Лектори звернули увагу слухачів на те, що у юридичні площині ця Конституція передбачала розширені права місцевого самоврядування, жорстку систему бюджетних органів, що сприяло формуванню місцевих бюджетів та обмежувало вплив Гетьмана на бюджетний процес.
   Лекційний матеріал був представлений в логічній, послідовній, та доступній формі, його аргументований виклад та аналіз дискусійних питань дозволив зробити належні висновки.  
   Постійний контакт з аудиторією, сприяв розвитку у мотивації до навчальної та науково-дослідної  діяльності.