Національна академія наук України Рівненський Інститут КУП

У РІ КУП НАНУ відбулася VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії»

11 Грудня, 2017
vit1s.jpg    Цей науковий захід проводиться щорічно кафедрою гуманітарних дисциплін РІ КУП НАНУ та Київським університетом права за активної підтримки ректора Юрія Ладиславовича Бошицького.
    Мета конференції  ‒ спільними зусиллями виробити стратегію розвитку гуманітарних наук в умовах чергової кризи та перебудови світу на початку третього тисячоліття, запропонувати способи її подолання, а також означити нову тактику діяльності вищої школи, що має відповідати на виклики сьогодення й забезпечувати підготовку висококваліфікованих фахівців для ринку праці.
Учасниками конференції стали представники наукової еліти провідних  вищих навчальних закладів України, а також зарубіжні науковці.
Відкрив пленарне засідання  директор  РІ КУП НАНУ Володимир Леонович Якимчук,  котрий  привітав її учасників з початком роботи і виголосив вітальне слово    начальника управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації Григорія Миколайовича Таргонського. Як зазначив доповідач, проблеми, порушені на конференції,  націлюють на розлогу рефлексію наявних нині трансформацій в освітньо-науковому просторі України, адже освітньо-науковий потенціал держави має вирішальне значення у можливостях її економічної конкурентоспроможності. Саме освітня сфера відображає суспільну необхідність оптимального поєднання традиційних національних цінностей з інноваційними цінностями глобальної культури, а тому в Україні має стверджуватися стратегія прискореного, випереджувального інноваційного розвитку освіти і науки.

gum1s.jpg

gum2s.jpg

gum5s.jpg


     Потужний потенціал сучасного гуманітарного знання, яке    покликане знайти адекватну відповідь на виклики сьогодення, підкреслив у своєму вітальному слові  ректор Київського університету права НАН України,  професор,  заслужений юрист України Юрій Ладиславович Бошицький. Він також висловив сподівання, що конференція стане каталізатором  нових ідей у сфері гуманітаристики, які  знайдуть своє втілення у майбутніх державницьких проектах.
На пленарному засіданні було розглянуто різнобічний зріз проблематики, що характеризує сучасні гуманітарні науки і їхні особливості в Україні. На ньому, зокрема, виступили доктор соціологічних наук, професор кафедри політичних наук Рівненського державного гуманітарного університету Олеся Миколаївна Кириленко («Проблеми та перспективи розвитку глобалокальних соціологічних досліджень»), доктор філософських наук, професор,  завідувач кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін Київського університету права НАН України Михайло Іванович Бойченко («Критика концепції плинної ідентичності як передумова визначення світоглядних засад сучасної гуманітарної освіти»), доктор філософських наук,  професор кафедри філософії  Національного університету водного господарства та природокористування Алла Євгенівна Залужна («Особливість релігійно- моральних пошуків В. Ф. Войно-Ясенецького (Святителя Луки), кандидат філософських наук, доцент кафедри українознавства Національного університету водного господарства та природокористування Світлана Миколаївна Гуменюк («Трансформація острозького традиціоналізму у творчості  Петра Могили та Паїсія Величковського»),  кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін Київського університету права НАН України Тамара Ігорівна Солдатська («Феномен людської ідентичності у сучасному соціокультурному контексті»), кандидат філологічних наук, доцент кафедри філософії та гуманітарних наук  Київського університету права НАН України Ольга Василівна Некряч («Мовленнєва культура як основа комунікації правника»).

gum3s.jpg

 gum4s.jpg
gum6s.jpg


Після завершення пленарного засідання обговорення означених проблем продовжилося у секціях: «Світоглядні орієнтири сучасного соціокультурного простору, їх трансформація та вибір»; «Комунікативні стратегії  сучасної  лінгвістичної науки»; «Шляхи вдосконалення педагогічного процесу в сучасних закладах освіти». Важливо, що учасниками конференції стали також і студенти. Варто відзначити доповіді Дениса Михалевича, Тетяни Тарасюк, Анжеліки Линнік, Наталії Лемех,   Вікторії Рубець,  Віолетти Шестопалової,  Анни Мірошкіної,  Валерії Хоменко, Дарії Петрущенко, Юлії Якубовської, Катерини Озеруги, Валентини Онищук,  Артура Моісеєнка та ін.
    На думку учасників та організаторів, наукова дискусія, започаткована сім років тому кафедрою гуманітарних дисциплін Рівненського інституту Київського університету права НАН України.  знайшла належний резонанс у гуманітарному просторі не тільки Рівненщини, а й усієї України. Вона і надалі сприятиме  оживленню обігу наукових ідей.
       Насамкінець учасникам наукового форуму було запропоновано екскурсію Рівненським інститутом Київського університету права НАН України.