Національна академія наук України Рівненський Інститут КУП

У РІ КУП НАНУ відбулася VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії»

7 Грудня, 2018

           Завдання конференції сприяти консолідації українського суспільства навколо одвічних традиційних цінностей, а також становленню  особистості, здатної розкрити власну ідентичність в умовах співіснування різних світоглядів та культур. Актуальною залишається проблема облаштування внутрішньоукраїнського буття згідно із засадничими європейськими цінностями, нормами і стандартами.

 dsc_4070.jpg
 dsc_4083.jpg
dsc_4073.jpg


          Прикметно, що цей науковий форум був приурочений 100-річчю НАН України і, як завжди,  знайшов широку підтримку серед науковців вищих навчальних закладів України, а також Європи та США.  Учасниками конференції стали також представники наукового та студентського колективу базового навчального закладу. Варто підкреслити вагому участь в організації конференції  ректора КУП НАНУ    Юрія Бошицького, вітальне слово якого учасникам конференції виголосила кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та гуманітарних дисциплін КУП НАНУ Ірина Кальмук.

dsc_4082.jpg

dsc_4088.jpg

 dsc_4090.jpg
dsc_4100.jpg

 dsc_4104.jpg

 dsc_4108.jpg
 dsc_4110.jpg
 dsc_4113.jpg
 dsc_4085.jpg
 dsc_4089.jpg


          У ньому висловлюється віра в те, що конференція стане каталізатором  нових ідей у сфері гуманітаристики, які  знайдуть своє втілення у майбутніх державницьких проектах. Актуальність конференції ректор вбачає і в тому, що  «проникнення соціогуманітарного знання в навчальний процес дозволяє створювати науково обгрунтовані моделі випускника вищої школи, здійснювати науковий аналіз потреби в кадрах, вибудовувати систему зворотнього зв’язку. Фахівець XXI століття аж ніяк не може бути технократом, бо до складу його професійних функцій входитиме управління людськими стосунками, врахування індивідуальних особливостей працівників, їх внутрішнього світу».
          Ірина Кальмук  також зачитала підписаний ректором наказ про відзначення працівників РІ КУП НАНУ,  яким були вручені цінні подарунки та грамоти.

 dsc_4093.jpg
dsc_4094.jpg

dsc_4095.jpg

dsc_4096.jpg

 dsc_4098.jpg


          Привітати учасників конференції прийшли головний спеціаліст відділу професійно-технічної та вищої освіти Управління освіти і науки Рівненської ОДА Майя Андрєєва  та начальник Головного територіального управління юстиції у Рівненській області Оксана Сальчук.
          Пленарне засідання відкрив директор РІ КУП НАНУ Володимир Якимчук. Участь у науковому діалозі взяли доктор соціологічних наук, професор кафедри політичних наук Рівненського державного гуманітарного університету Олеся Кириленко,  кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства Національного університету водного господарства та природокористування Олександр Крупка, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови імені професора К. Ф. Шульжука Рівненського державного гуманітарного університету Оксана Кузьмич,  кандидат філософських наук, доцент кафедри українознавства Національного університету водного господарства та природокористування Світлана Гуменюк та ін.

dsc_4079.jpg

 
 
 
 
 
 
 
 
 dsc_4077.jpg
 


          Після пленарного засідання робота конференції продовжилася у секціях. Завершилася  конференція цікавою екскурсійною програмою, яка дозволила глибше пізнати РІ КУП НАНУ, його інноваційні ініціативи та проекти.