Національна академія наук України Рівненський Інститут КУП

У РІ КУП НАНУ відбувся круглий стіл «Проблеми розвитку української освіти в умовах євроінтеграції»

23 Травня, 2019

        Студенти Рівненського інституту КУП НАН України долучилися до участі в Тижні науки. Виховання активної наукової позиції завжди є одним із пріоритетних завдань Київського університету права НАН України. Ця  ідея найбільшою мірою репрезентує освітній менеджмент ректора Юрія Бошицького, який докладає значних зусиль для створення належних умов для  наукових досліджень майбутніх юристів.
       Старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін Рівненського інституту права НАН України, куратор групи Ганна Дикун розповіла проте, що ніхто не знає коли та яка саме наука першою з’явилась на світ, але досі людству не вдалося вичерпати всю багатогранність потенціалу людського пізнання. В умовах інноваційного суспільного прогресу саме вища освіта виступає вагомим осередком у підготовці науковців України. У процесі оволодіння професією студент має можливість у стінах університету набути не тільки професійні знання, а й розвивати пошукову діяльність, долучатися до наукових досліджень, представляти власні наукові доробки на конференціях, круглих столах.

20190520_142813.jpg

 
 
20190520_142738.jpg


       Головним стратегічним завданням розвитку вищої освіти України на сучасному етапі є інтеграція вищої освіти України до європейської освітньої системи в умовах приєднання до Болонського процесу, запобігаючи можливим складнощам і враховуючи перспективи цього прогресивного процесу, узгоджуючи та поєднуючи національні компоненти вищої освіти з вимогами Болонської декларації задля створення єдиної зони європейської вищої освіти.
       Студенти І курсу підготували доповіді, в яких розкрили основні проблеми розвитку української освіти в умовах євроінтеграції. У процесі дискусії були обговорені  головні завдання сучасної освіти,  суттєве оновлення змісту освіти, пошук, створення та застосування найефективніших сучасних форм і методів навчання для забезпечення високої якості знань студентів. Завдяки політиці українського уряду на початку ХХІ ст. приєднання до Болонського процесу визначило реформаторські кроки України до європейської інтеграції у сфері вищої освіти.