Національна академія наук України Рівненський Інститут КУП

Участь представників КУП НАНУ у комітетських слуханнях Верховної Ради України

30 Вересня, 2010

     29 вересня 2010 року за ініціативою завідувача кафедри кримінального права та процесу Тростюк З.А. в Комітеті Верховної Ради України з питань забезпечення правоохоронної діяльності були проведені слухання з порядком денним «Актуальні проблеми вдосконалення та уніфікації термінології Кримінального кодексу України».    
Основними напрямками розгляду комітетських слухань були:

– необхідність уніфікації термінології КК України;

– доцільність введення у структуру КК України «термінологічного» розділу;

– визначення меж запозичення визначень при тлумаченні кримінально-правових понять;

– пошук нових оптимальних способів визначення понять у статтях КК України;

– вирішення проблем визначень кримінально-правових понять у постановах Пленуму Верховного Суду України;

– вирішення проблем запозичення визначень понять у рішеннях Європейського суду з прав людини у кримінальне право України.

      
Слухання відкрив Перший заступник Голови комітету Олійник В.М. На слуханнях виступали: член науково-експертної групи при Комітеті, завідувач кафедри кримінального права та кримінології Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, к.ю.н., професор Андрушко П.П.; член науково-експертної групи при Комітеті, віце-президент АПрН України, керівник Київського регіонального центру АПрН України, завідувач Київської наукової лабораторії дослідження злочинності проти прав і свобод людини і громадянина Інституту вивчення проблем злочинності АПрН України, професор, д.ю.н., академік АПрН України Тихий В.П.; декан юридичного факультету Львівського державного університету внутрішніх справ, д.ю.н., професор Навроцький В.О.; заступник керівника апарату – начальник правового управління Верховного Суду України, д.ю.н., Хавронюк М.І.; заступник директора Державного науково-дослідного інституту з митної справи з наукової роботи, д.ю.н., професор Музика А.А.; професор Київського міжнародного університету Клименко В.А.; завідувач кафедри кримінального права та процесу КУП НАН України Тростюк З.А.; доцент кафедри кримінального права та кримінології Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, к.ю.н., доцент Шапченко С.Д.; заступник декана факультету Правничих наук Національного університету Києво-Могилянська академія, к.ю.н., доцент Азаров Д.С.; доцент кафедри кримінального права та кримінології Навчально-наукового інституту підготовки фахівців слідства та дізнання Харківського національного університету внутрішніх справ, к.ю.н., доцент Книженко О.О.

      
Усі виступаючі підкреслили важливість проблеми вдосконалення та уніфікації термінології КК України та висловилися з приводу доцільності введення у його структуру «термінологічного» розділу. Також Тростюк З.А. запропонувала створити робочу групу щодо вдосконалення та уніфікації термінології КК України та розробки «термінологічного» розділу і висунула кандидатуру Навроцького В.О. на голову цієї робочої групи. Вона зазначила, що в університеті рішенням ректорату була створена науково-дослідна лабораторія, яка займатиметься дослідженням цих проблем, а також відзначила, що університет може сприяти роботі створеної робочої групи шляхом надання необхідних приміщень.


      
У загальній дискусії взяли участь: доцент кафедри кримінального права та кримінології Львівського національного університету внутрішніх справ, к.ю.н. Брич Л.П.; доцент кафедри галузевих дисциплін факультету правничих наук Національного університету Києво-Могилянська академія, к.ю.н., доцент Горох О.П.; старший науковий співробітник відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім. В.М. Корецького Сірий М.І.; урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Зайцев Ю.Є.; науковий співробітник відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім. В.М. Корецького Нерсесян А.С.; аспірантка відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім. В.М. Корецького Сапожнікова О.Є. та інші.


      
Більшість виступаючих підтримали пропозицію про необхідність вдосконалення та уніфікації термінології КК України, введення у його структуру «термінологічного» розділу та створення відповідної робочої групи.
      
За результатами роботи комітетських слухань були затверджені практичні рекомендації та прийнято рішення про доцільність створення робочої групи щодо вдосконалення та уніфікації термінології КК України при Комітеті Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.