Національна академія наук України Рівненський Інститут КУП

Участь представників РІ КУП в Міжнародній науково-практичній конференції у м. Києві

24 Листопада, 2017
    23 листопада 2017 року у Київському університеті права НАН України відбулась ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми правової системи України».
   
В її роботі взяли участь і представники РІ КУП НАНУ: студенти 4-го курсу Олексійовець Софія,  Богданець Христина, Дворак Андрій, Кондзерський Дмитро, викладач кафедри спеціальних юридичних  дисциплін РІ  КУП  НАНУ Коцюба Олександр Миколайович, адвокат та завідувач кафедри спеціальних юридичних дисциплін РІ КУП НАНУ, адвокат у складі «Конфідент», к.ю.н. Мартіросян Артур Гагікович.
    У своїй доповіді «Деякі питання реформування трудового законодавства в сучасних умовах» Олексійовець Софія доводить, що poзpoблення та пpийняття кoдифікoвaнoгo нopмaтивнoгo aкта є лише пoчaткoм удocкoнaлення тpудoвoгo зaкoнoдaвcтвa, яке зaбезпечувaтиме пpaвoву cтaбільніcть у гaлузі тpудoвих відносин, тому на рефopму тpудoвoгo зaкoнoдaвcтвa в Укpaїні покладено безліч завдань, але всі вони мають cпpияти утвеpдженню cуcпільcтвa, у якoму визнaвaлиcя, дoтpимувaлиcя й зaхищaлиcя б пpaвa людини у cфеpі пpaці.
   
Богданець Христина у роботі «До питання трудової правосуб’єктності професійної спілки» досліджувала науково-теоретичне поняття та основні ознаки правосуб’єктності професійної спілки у новітніх умовах сьогодення.
Про те, що вітчизняний кримінально-процесуальний закон містить легальне визначення доказів у кримінальній справі, невід’ємними ознаками яких є їх допустимість, належність, достовірність та достатність, класифікацію доказів на особисті та речові; первинні й похідні; обвинувальні та виправдувальні; прямі й побічні розглянув у своєму виступі «Особливості доказування за новим КПК України» Дворак Андрій.

rikonf1s.jpg

rikonf2s.jpg

    Кондзерський Дмитро у своїй статті «Слідчий суддя як представник судової влади під час досудового провадження» стверджує, що як гарант забезпечення прав і свобод людини під час досудового розслідування слідчий суддя повинен мати такі важелі, які надавали б йому реальну можливість здійснювати контроль за законністю провадження, чого нажаль, зараз немає.
    Коцюба Олександр Миколайович у доповіді «Проблемні питання застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту» розглянув суть, порядок виконання , застосування та наслідки його порушення.          
    Мартіросян Артур Гагікович запропонував увазі присутніх тези своєї наукової статті «Використання прогалин чинного КПК України в організації ефективного захисту прав юридичних осіб під час кримінального провадження», коментуючи їх прикладами з власної юридичної практики.
   
Головним підсумком конференції стало усвідомлення необхідності подальшого розвитку та вдосконалення національної правової системи України на сучасному етапі, що безпосередньо пов’язано із необхідністю удосконалення нормативної основи, а саме: проведення конституційної реформи, реформи виборчого законодавства, судово-правової реформи, результатом яких має стати забезпечення та гарантування прав та свобод людини і громадянина.

rikonf3s.jpg

rikonf4s.jpg