Національна академія наук України Рівненський Інститут КУП

Увага!!! Рекомендації адміністрації РІ КУП НАНУ науково-педагогічним працівникам університету під час карантину з 23.03.2020 по 23.04.2020

23 Березня, 2020

Рекомендації адміністрації РІ КУП НАНУ науково-педагогічним працівникам університету щодо роботи в режимі карантину під час проведення заліково-екзаменаційного контролю здобувачів вищої освіти заочної форми навчання в період з 23.03.2020 по 23.04.2020

    Ректорат КУП НАНУ рекомендує зарахувати семестровий контроль (заліки та іспити) за результатами підготовлених здобувачами вищої освіти контрольних робіт. У разі незгоди здобувача вищої освіти з такою формою оцінювання або ж з оцінкою за виконану контрольну роботу, іспит чи залік має бути проведений викладачем дистанційно (у синхронному режимі) із забезпеченням надійної автентифікації здобувача. Вимоги щодо дистанційного проведення іспитів та заліків під час карантину визначено Листом МОН України від 27.03.2020 N1/9-178.
      Ректорат звертається до науково-педагогічного складу РІ КУП НАНУ з нагадуванням про належне і якісне виконання своїх функціональних обов’язків по своєчасному наданню студентам якісних освітніх послуг!
    Просимо якнайскоріше завершити процес виставлення своїх навчально-методичних матеріалів на відповідному сегменті сайту РІ КУП НАНУ. Відповідальність за якість та своєчасне подання лекційного матеріалу несе автор – викладач та завідувач відповідної кафедри. Усі питання, які виникають в процесі надання освітніх послуг, постійно координувати через завідувачів кафедрами та декана юридичного факультету!
   Шановні колеги! Карантин не є відпусткою або вихідними днями! Це робота за розкладом та відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку тільки дистанційно зі своєї оселі за допомогою Інтернету! Тому просимо бути особливо відповідальними, максимально організованими та продуктивними!

   Бережіть своє здоров’я!