Національна академія наук України Рівненський Інститут КУП

VІI Всеукраїнська науково-практична конференція СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ГУМАНІТАРИСТИКИ

2 Листопада, 2017

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ІМЕНІ В.М. КОРЕЦЬКОГО НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА НАН УКРАЇНИ
РІВНЕНСЬКИЙ ІНСТИТУТ КУП НАНУ
КАФЕДРА ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

7 грудня 2017 року
  VІI Всеукраїнська науково-практична конференція

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ГУМАНІТАРИСТИКИ:
СВІТОГЛЯДНІ ПОШУКИ, КОМУНІКАТИВНІ ТА ПЕДАГОГІЧНІ СТРАТЕГІЇ


Наукова проблематика конференції:
· Світоглядні орієнтири сучасного соціокультурного простору, їх трансформація та вибір
· Комунікативні стратегії  сучасної  лінгвістичної науки
· Актуальні проблеми модернізації  педагогічного процесу у вищій школі України

Мови конференції – українська, російська, англійська, французька, німецька, італійська

Запрошуємо до участі докторів та кандидатів наук, аспірантів, викладачів, студентів.
Адреса проведення конференції: Рівненський інститут Київського університету права НАН України, площа Короленка, 5, кафедра гуманітарних дисциплін.

Для участі в конференції необхідно подати заявку і тези доповіді обсягом 2-4 сторінки друкованого тексту. На конференцію приймаються лише оригінальні матеріали. За подання тексту з академічним плагіатом тези знімаються з розгляду без права заміни.
Тези будуть опубліковані в електронному збірнику матеріалів конференції, який буде надіслано кожному учаснику конференції після її проведення.
Технічні параметри тексту для публікації:  редактор  MS  Word,  формат файлу . doc;  формат  сторінки  А4;  шрифт Times  New  Roman;  розмір кегля –  14; міжрядковий інтервал  –  1,5; абзац –  1,0 см,  поля (ліворуч, праворуч,  угорі,  внизу)  –  2,0  см.
Інформацію просимо надсилати електронною поштою на адресу: sphconfer@gmail.com  до 5 грудня  2017 р.
Назви вкладених файлів повинні містити прізвище учасника конференції, наприклад: Коваленко тези.doc, Коваленко заявка.doc, Коваленко квитанція.JPЕG.
Оформлення статті:
–    праворуч від середини аркуша ім’я та прізвище,  науковий ступінь, учене звання, посада та місце роботи автора статті;
–    центрована назва статті великими літерами (14 кегль, грубий);
–    через 1 інтервал текст статті;
–    через 1 інтервал після тексту нумерований  бібліографічний список  (12 кегль), оформлений відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.
Структура тез має відповідати вимогам  ДАК   МОН України.
Покликання на джерела подавати за зразком [5, с. 25], [4; 7-9].
Для участі в роботі конференції необхідно сплатити організаційний внесок у розмірі 50 грн. Організаційний внесок покриває витрати, пов’язані з друком програми конференції,  та організаційні витрати.
Реквізити для перерахунку оргвнеску:
поповнення платіжної картки “ПРИВАТБАНК”
за номером: 5168 7555 0313 3155
Одержувач: Дикун Ганна Петрівна
Будь ласка, зверніть увагу на те, що учасникам, які не мають власної картки Приватбанку, необхідно надіслати копію квитанції про сплату організаційного внеску (відомості про дату та точний час здійснення Вашого платежу) на електронну адресу оргкомітету sphconfer@gmail.com .
Велике прохання до шановних учасників, які бажають взяти заочну участь у конференції, перераховувати кошти тільки  за  вказаними реквізитами Приватбанку.
Учасники – доктори наук, професори звільняються від плати за одноосібну публікацію матеріалів конференції.  Участь у конференції та публікацію у співавторстві з доктором наук, професором оплачує співавтор згідно з вищевказаними вимогами.
Студенти можуть подавати доповіді тільки у співавторстві з науковим керівником. Для цього необхідно заповнити   дві заявки на участь з відомостями про себе та про наукового керівника. Заявки заповнюються та надсилаються в електронному вигляді.
Проїзд та проживання – за кошти учасників конференції.  Зауважимо, що Рівненський інститут  Київського університету права  НАН України має зручні готельні номери в центрі нашого міста. З питань замовлення місця проживання просимо звертатися за телефоном 0362 26-46-01
Контактні телефони:
Кафедра гуманітарних дисциплін: 0362 26-46-01
Стефанія Ярославівна Українець: тел. 098 894 12 70
ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ ВСІХ ЗАЦІКАВЛЕНИХ!
Оргкомітет конференції

ЗАЯВКА
на участь у VIІ Всеукраїнській науково-практичній конференції
«Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії»
Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)
Науковий ступінь, учене звання
Місце роботи, посада (із зазначенням кафедри, відділу)
Назва доповіді
Електронна адреса
Контактний телефон
Форма участі у конференції:   очна,  
дистанційна
Використання технічних засобів   так / ні
Потреба у житлі   так / ні