Національна академія наук України Рівненський Інститут КУП

Запрошуємо на Всеукраїнську науково-практичну конференцію на тему: «Конституція України: стан, перспективи та механізми реалізації»

26 Червня, 2024

28 червня 2024 року о 12:00 в Київському університеті права НАН України відбудеться ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція на тему: «Конституція України: стан, перспективи та механізми реалізації». Захід буде присвячений Дню Конституції України.

До участі запрошуються представники наукових кіл, практичні працівники, громадські та політичні діячі, викладачі, аспіранти всіх форм навчання, студенти та всі бажаючі.

Круглий стіл відбуватиметься в залі засідань Вченої ради Київського університету права НАН України за адресою: м. Київ, вул. Академіка Доброхотова, 7а. Буде можливість підключення он-лайн за посиланням: https://meet.google.com/ete-fdio-uti

Видання збірки матеріалів планується впродовж 2х місяців після проведення заходу. З метою вчасного видання збірки матеріалів конференції організаційний комітет просить учасників в строк до 20 червня 2024 року включно надіслати тези виступів за встановленими вимогами:

 • Обсяг – до 5 сторінок, текстовий редактор – Microsoft Word, формат сторінки А4 (210х297 мм). Поля: ліве – 20 мм; праве – 15 мм; верхнє – 15 мм; нижнє – 15 мм. Кегль – 14. Міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal.
 • Заголовок УДК: Times New Roman, вирівнювання по лівому краю.
 • Відомості про авторів – прізвище, ім’я – Times New Roman, шрифт напівжирний, вирівнювання по правому краю.
 • Бажаним є зазначення ідентифікатора ORCID ID
 • Посада та місце роботи, науковий ступінь, вчене звання (для студентів – курс та місце навчання) – шрифт звичайний, вирівняний по правому краю.
 • Для студентів та аспірантів: відомості про наукового керівника (ПІ, посада, вчене звання, науковий ступінь).
 • Назва матеріалів: Times New Roman, шрифт звичайний, усі символи прописні, без переносу слів, вирівнювання по центру.
 • Текстова частина: Times New Roman, вирівняний по ширині, без переносу слів з відступом 10 мм.
 • Список літератури розміщується наприкінці тексту: Times New Roman, вирівнювання по ширині, оформлюється у вигляді нумерованого списку.

Робочі мовиукраїнська, англійська.

До участі у конференції необхідно надіслати одночасно:

 1. Електронний варіант наукових тез.
 2. Відскановану копію рецензії наукового керівника (для осіб без наукового ступеня).
 3. Квитанцію про оплату організаційного внеску (організаційний внесок – 200 грн, рахунок – UA913052990000026009045031577, ЄДРПОУ-23745145, призначення – участь в конференції).

Електронна адреса для надсилання тез виступів та анкет учасників: nauka@kup.edu.ua