Національна академія наук України Рівненський Інститут КУП

Рік 2017

Актуальні проблеми сучасного конституціоналізму (на прикладі України та Республіки Польща)

Колективна монографія / Київський університет права НАН України, Гданський університет; за заг. ред. Ю.Бошицького, Я.Стеліни. – К.: Талком, 2017. – 392 с.

Колективна монографія присвячена проблемам розвитку конституціоналізму на сучасному етапі в Україні та Республіці Польща. Окреслені як спільні, так і притаманні кожній з цих країн проблем щодо організації державної влади, реалізації чинного закондавства, універсалізації правового забезпечення інтеграційних процесів до Європейського Союзу. Дане видання є результатом кількарічної наукової співпраці між Київським університетом права НАН України та факультетом права та адміністрування Гданського університету.

Книга розрахована на науковців, викладачів юридичних вишів, магістрів, студентів, аспірантів, юристів-практиків, а також усіх, хто цікавиться проблемами конституційного права та конституціоналізму.

Актуальні проблеми цивілістики (на прикладі України та Угорщини)

Монографія / НАН України, Київський ун-т права, Дебреценський університет; за заг.ред. Ю.Бошицького, В. Сікори. – К.: Талком, 2017. – 372 с.

У збірнику вміщені тези виступів, пропозиції, зауваження, що присвячені найбільш складним питанням теорії та практики цивільного законодавства України та Угорщини та їх застосування. Виділені спільні проблеми методологічного, лексичного та системного походження.

Книга розрахована на науковців, викладачів юридичних вишів, магістрів, студентів, аспірантів, юристів-практиків, а також усіх, хто цікавиться розвитком приватного права.

Бошицький Ю.Л., Рассомахіна О.А. Охорона прав на торговельні марки у мережі Інтернет

Монографія / НАН України; Київський університет права. – К.: ТОВ ВП Логос, 2017. – 176 с.

В монографії автори розглядають торговельні марки як об’єкт права промислової власності та засіб індивідуалізації учасників цивільного обороту та продукції, яку вони виробляють.

Книга розрахована на науковців, викладачів юридичних вишів, магістрів, студентів, аспірантів, юристів-практиків, а також усіх, хто цікавиться розвитком права інтелектуальної власності.