Національна академія наук України Рівненський Інститут КУП

Рік 1997

 1. Україна в міжнародно-правових відносинах. Кн.2. Правова охорона культурних цінностей / Відп. ред.: Ю.С.Шемшученко, В.І. Акуленко. — К.: Юрінком Інтер, 1997. — 864 с.
 2. Політологічний енциклопедичний словник: Посібник для студентів вищ. навч.закл. / Відп. ред. В.Д. Бабкін. — К.: Генеза, 1997. — 400 с.
 3. Боротьба з господарськими злочинами / Відп. ред. Ф.А.Лопушанський, Ю.Л. Титаренко. —Донецьк, 1997. — 158 с.
 4. В.Ф.Сіренко, С.В.Бобровник, О.Л.Богінич, В.В.Головченко, Т.І.Ковальчук, Н.М.Онищенко. Громадянське суспільство в Україні: проблеми становлення. — К.: Лоно,1997.
 5. Введение в теорию государственно-правовой организации социальных систем / Под общей ред. Е.Б.Кубко. — К.: Юринком, 1997. — 192 с.
 6. Держава і право: Щорічник наукових праць молодих вчених. — К. (Ін-т держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, Вища школа права. Спілка юристів України), 1997. — 211 с.
 7. А.Я.Светлов, И.П.Лановенко, А.Н.Костенко, В.В.Скибицкий, Н.И.Сирый. Уголовное наказание. — К. – Донецк, (НАН Украины, Ин-т государства и права, МВД Украины, Донецкий ин-т внутренних дел), 1997. — 312 с.
 8. Усенко І.Б. Права людини (Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій). — К.: Право, 1997. — 226 с. Малишева Н.Р., Онищенко В.І. Конвенція про біорозмаїття: громадська обізнаність і участь. — К., 1997.
 9. Націоналізм як суспільний феномен: Енциклопедичний словник / Відп. ред. Ю.І.Римаренко. — Донецьк: Восток, (Ін-т держави і права НАН України, Донецький ін-т внутрішніх справ, Макіївський економіко-гуманітарний ін-т), 1997. — 384 с.
 10. Усенко І.Б., Мироненко О.М., Чехович В.А. Українське державотворення невитребуваний потенціал. — К.: Либідь, 1997. — 360 с.
 11. Усенко І.Б. Основи правознавства (Підручник для 9-го класу середньої загальноосвітньої школи). — К., Ірпінь: Перун, 1997. — 416 с.
 12. Усенко И.Б. Основи правоведения (Учебник для 9-го класса средней общеобразовательной школы). — К., Ирпень: Перун, 1997. — 448с.
 13. Права, за якими судиться малоросійський народ. 1743. / Відп. ред. Ю.С.Шемшученко. — К., 1997. — 547 с.
 14. Право та культура: теорія і практика: Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ. 15-16 травня 1997 р.). — К.: МП “Леся” (Спілка юристів України, Міністерство культури і мистецтв України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київський державний інститут культури. Асоціація молодих українських політологів і політиків), 1997. — 287 с.
 15. Правова держава: Щорічник наукових праць. Вип.8. — К., 1997.
 16. Я.Н.Шевченко, И.Н.Кучеренко, Н.Н.Хуторян, М.В.Венецкая, Т.К.Прокопова. Світова та вітчизняна етнодержавницька думка (у персоналіях) / Відп. ред. Ю.І.Римаренко. — Київ-Донецьк, 1997. — 319 с. (Ін-т держави і права НАН України, Донецький ін-т внутрішніх справ).
 17. Собственность граждан: Юрид. справочник. — К.: Генеза, 1997. — 552 с.
 18. Уголовное наказание / Под ред. Ю.С.Шемшученко и др. — Киев-Донецк (Ин-т государства и права НАН Украины, Донецкий ин-т внутренних дел), 1997. — 311 с.
 19. Ідеологія державотворення: історія і сучасність. Матеріали наук.-практ. конф. (22-23 листопада 1996 року). — К.: Генеза, 1997. — 429 с.
 20. Українське державотворення: невитребуваний потенціал. Словник-довідник / Під ред. О.М.Мироненка. — К.: Либідь, 1997.