Національна академія наук України Рівненський Інститут КУП

Рік 1998

 1. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. – К.: “Укр. енцикл.”, 1998. – Т. 1: А – Г. 672 с.: іл.
 2. Академічна юридична думка / Укладачі: І.Б.Усенко, Т.І.Бондарук. За ред. Ю.С.Шемшученка. — К.: Ін-Юре, 1998. — 503 с.
 3. Міграційні процеси в сучасному світі: світовий, регіональний та національний виміри. Понятійний апарат, концептуальні підходи, теорія та практика. Енціклопедія / Під ред. Ю.Римаренка. — К.: Довіра, 1998. —911 с.
 4. Державне управління: теорія і практика / За заг. ред. В.Б.Авер’янова. — К.: Юрінком Інтер, 1998. — 432 с.
 5. Нація і держава. Теоретико-методологічний та концептуальний аналіз / За ред. Ю.І.Римаренка. У 2-х т. — Київ-Донецьк, 1998. — 780 с.
 6. Національна держава: національний і наднаціональний виміри / За ред. Ю.І.Римаренка. — Київ-Донецьк, 1998. — 255 с.
 7. Аграрне законодавство України: проблеми ефективності / За ред. В.І.Семчика. — К.: Наук. думка, 1998. — 243 с.
 8. Дмитриев А.И. Становление международного гуманитарного права (XIX в. — начало XX в.) — Киев, Ин-Юре, 1998. — 214с.
 9. Дмитрієв А., Білер Г. Вестфальський мир (до 350-річниці договору). — К.: Ін-Юре, 1998. — 179 с.
 10. О.Ф.Андрійко, Є.Б.Кубко, П.Ф.Кулинич, В.П.Нагребельний, Н.Р.Нижник, В.І.Семчик, В.Ф.Сіренко, В.В.Цвєтков. Реформування державного управління в Україні: проблеми і перспективи. — К.: Оріяни, 1998. — 364 с.
 11. Музика А.А. Відповідальність за злочини у сфері обігу наркотичних засобів. — К.: Логос, 1998. — 323 с.
 12. Карпенко О.Ц. Державна промислова власність. — К., 1998. — 220 с.
 13. Правова держава. Щорічник наукових праць. Вип.9. — Київ: Ін Юре, 1998.—477с.
 14. Кооперативне право. Підручник / За ред. В.І.Семчика. — К.: Ін-Юре, 1998. — 325 с.
 15. М.І.Ставнійчук та ін. Парламент України: Вибори-98 / Під ред. В.Ф.Погорілка, Ю.М.Крупка. T.1. — К., 1998. — 675 с.; Ч. 2. — 728 с.
 16. Держава, культура, право. Хроніка 2000. Український культурологічний альманах. — К., 1998.
 17. Погорілко В. Ф. Нова Конституція України. Огляд та коментарі. — 3-є вид.—К., 1998.—155с.
 18. Україна: етнонаціональна палітра суспільного розвитку / За ред. Ю.І.Римаренка. — К., 1998.
 19. Політологія. Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. О.В.Бабкіної, В.П.Горбатенка. — К.: Вид. центр “Академія”, 1998.—368с.
 20. Історико-політичні уроки української державності. Енциклопедичний словник / За ред. Ю.І.Римаренка. — Київ-Донецьк, 1998. — 544 с.
 21. Архівістика: термінологічний словник. — К., 1998.
 22. Космічне право України. Збірник нормативно-правових актів та міжнародних документів / За ред. О.О.Негоди та Ю.С.Шемшученка. Упорядники: О.В.Бєглий, А.І.Дмитрієв. — К.: Ін-Юре, 1998. — 216 с.
 23. Ядерне законодавство. Збірник нормативно-правових актів / Під заг. ред. Ю.С.Шемшученка. — К.: Ін-Юре, 1998. — 608 с.