Національна академія наук України Рівненський Інститут КУП

Рік 1999

 1. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. – К.: “Укр. енцикл.”, 1999. – Т. 2: Д – Й. 744 с.: іл.
 2. Глухів і Глухівщина в історії українського національного відродження (Творча спадщина родини Маркевичів): Матеріали наук. конф. (28-29 травня м. Глухів Сумської обл.) / За ред. Ю.С.Шемшученка. — Київ: Ін Юре, 1999. — 234 с.
 3. Горбатенко В.П. Стратегія модернізації суспільства: Україна і світ на зламі тисячоліть. — К.,1999.
 4. Денисов В.Н., Висоцький О.Ф. Посібник з питань імплементації Угоди про партнерство і співробітництво між Україною та Європейським Співтовариством: Юридичний коментар. — К., 1999.
 5. Держава і право. Щорічник наук. праць молодих вчених. Вип. 2. / Редкол.: В.Н.Денисов (голов. ред.) та ін. — К.: Ін Юре, 1999. — 542 с.
 6. Держава і право: Щорічник наук. праць. —К.,1999. —Вип. 3.
 7. Державна служба в Україні: організаційно-правові основи і шляхи розвитку. За заг. ред. докт. юрид. наук, проф. В.Б. Авер’янова. – Київ, Видавничий Дім «ін-Юре».- 1999.- 272 с.
 8. Дмитрієв А.І. Міжнародне гуманітарне право: основи концепції. — К.: «Логос», «Фахівець», 1999. — 120 с.
 9. Дмитрієв А.І. Міжнародне гуманітарне право: філософська правова доктрина регулювання збройних конфліктів. 4.2: Словник-довідник основних термінів і понять. — К., 1999.
 10. Договір у цивільному і трудовому праві: Довідник. Відп. ред.: Ю.С.Шемшученко, Я.М.Шевченко. — К., 1999.
 11. Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України: Наукові досягнення за 50 років. — К., 1999.
 12. Кисіль С.П. Центральні органи виконавчої влади України: стан і розвиток. — К., 1999.
 13. Конституційне право України / За ред. В.Я. Тація, В.Ф. Погорілка, Ю.М. Тодики. — К.: Український центр правничих студій, 1999. — 376 с.
 14. Конституційне право України / За ред. В.Ф.Погорілка. — К.: Наук. думка, 1999. — 733 с.
 15. Конституція України і основи правознавства в школі: книга для вчителя / За ред. І.Б. Усенка. — К.: Український центр правничих студій, 1999. — 354 с.
 16. Космічне право України: 36 нормативно-правових актів та міжнародних документів. 2-е вид.—К.,1999.
 17. Крупко Ю.М. Відшкодування ядерної шкоди (міжнародний і національний аспекти). — К.,1999.
 18. Лановенко І.П. Кримінальне право: Навчальне видання.—К., 1999.
 19. Омельченко І.К. Політична поліція Російської імперії і Україна (середина XIX ст.). — 148 с. / Ін-т держави і права НАН України.
 20. Полюхович В.І. Державна податкова служба України: організація та діяльність. —К., 1999.
 21. Правова держава: Ювілейний щорічник наук. праць. — К., 1999.— Вип. 10.
 22. Розвиток цивільного і трудового законодавства в Україні / Відп. ред. Я.М.Шевченко. — Харків,1999. — 272 с.
 23. Удосконалення трудового законодавства в умовах ринку / Відп. ред. Н.М.Хуторян. — К., 1999.
 24. Український парламентаризм: минуле і сучасне / За ред. акад. НАН України Ю.С.Шемшученка. — К., 1999. — 368 с. (Співавтори: д.ю.н. В.Ф.Погорілко, к.ю.н. М.І.Ставнійчук).
 25. Шемшученко Ю.С., Малишева Н.Р. Екологічний контроль: питання теорії і практики. — К., 1999.
 26. Шемшученко Ю.С., Римаренко Ю.І. Національно-державне будівництво: Концептуальні підходи, сучасна наукова література.— К., 1999.