Національна академія наук України Рівненський Інститут КУП

Рік 2000

 1. Авер’янов В.Б., Андрійко О.Ф. Наукові засади реформування державної служби в Україні. — К., 2000.
 2. Авер’янов В.Б., Андрійко О.Ф., Коваленко В.Л. Державний контроль у сфері виконавчої влади. — К., 2000.
 3. Бондарук Т.І. Західноруське право: дослідження і дослідники / Відп. ред. І.Б. Усенко. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. – 2000. – 160 с.
 4. Гусейнов Л.Г. Міжнародна відповідальність держав за порушення прав людини. — 2000.
 5. Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск п’ятий. — К., 2000.
 6. Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 6. — К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України; Спілка юристів України; Видавничий Дім «Юридична книга», 2000. – 438 с.
 7. Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 7. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Спілка юристів України, 2000. – 524 с.
 8. Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 8. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Спілка юристів України, 2000. – 524 с.
 9. Договір у цивільному і трудовому праві. Довідник. Ч. 1. — К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2000. — 280 с.
 10. Договір у цивільному і трудовому праві. Довідник. Ч. 2. — К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2000. — 96 с.
 11. Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали міжвузівської наукової студентської конференції / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голов. ред.) та ін. — К., 2000. — Випуск 1. — 208 с.
 12. Енциклопедія етнокультурознавства / За ред. Ю.І. Римаренка.— К., 2000 — Ч.1. — Т.1.
 13. Етнос. Нація. Держава: Україна в контексті світового етнодержавницького досвіду: [Монографія] / Ю.І. Римаренко, М.М. Вівчарик, О.В. Картунов, І.О. Кресіна, С.Ю. Римаренко, С.О. Телешун, Л.Є. Шкляр; За заг. ред. Ю.І. Римаренка. — К.: Ін-т держави і права НАН України. 2000.— 516 с.
 14. Конституція незалежної України. Навчальний посібник / За ред. Ю.С. Шемшученка, В.Ф.Погорілка. — К., 2000.
 15. Дмитрієв А.І., Муравйов В.І. Міжнародне публічне право: Навч. посібник / Відп. редактори Ю.С. Шемшученко, Л.В. Губерський. – К.: Юрінком Інтер, 2000. — 640 с.
 16. Омельченко І.К., Сорокін О.В., Череватий В.В. Історія держави і права зарубіжних країн. Навч. посібник для студентів вищих закладів освіти. К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. — 2000.—136 с.
 17. Кондратьєв Я.Ю., Римаренко Ю.І., Олефір В.І. Основи міграцієзнавства: Навчально-методичний посібник. — К.: Ін-т держави і права НАН України, 2000. — 424 с.
 18. Пархоменко Н.М. Договір у системі форм права України. — К., 2000.
 19. В.Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко. Референдуми в Україні: історія та сучасність: Монографія. — К.: Ін-т держави і права НАН України, 2000. — 248 с.
 20. Правова держава: Щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Вип. 11. — К.: Вид. Дім «Юридична книга», 2000. – 628 с.
 21. Проценко Т.П. Правовий режим майна селянських (фермерських) господарств України: Монографія. — К.: Ін-т держави і права НАН України, 2000. — 80 с.