Національна академія наук України Рівненський Інститут КУП

Рік 2005

 1. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 2. Особлива частина / Ред. колегія: В. Б. Авер’янов (голова) та ін. – К.: Юрид. думка, 2005. – 624 с.
 2. Антологія сучасної юридичної науки: В 10 т.- Том 10: Юридична наука незалежної України / Упорядники: В. Ф. Погорілко, І. Б. Усенко, Н. М. Пархоменко; відп. редактори Ю. С. Шемшученко і В. Ф. Погорілко. — К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2005. — 944 с.
 3. Батанов О.В., Кампо В.М. Муніципальне право зарубіжних країн: Навч. посіб.: У 2 ч. / [За заг. ред. проф. П.Ф. Мартиненка]. – К.: Знання України, 2005. – (Серія “Інновац. освіт, технології у муні-ципал. праві”). – Ч. 1 / О.В. Батанов, В.М. Кампо. – 2005. – 148 с.
 4. Гора І.В., Колесник В.А. Криміналістика : Навчальний посібник. – Ч. 1: Криміналістична техніка. – Алерта, 2005. – 320 с.
 5. Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 27.- К.: Ін-т держави і права і. В.М. Корецького НАН України, 2005. – 714 с.
 6. Держава і право: Збірник наукових праць: Праць: Юридичні і політичні науки. Вип. 28.- К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. – 740 с.
 7. Держава і право: Збірник наукових праць: Юридичні і політичні науки: Спецвипуск. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. – 590 с.
 8. Держава і право: Збірник наукових праць: Юридичні і політичні науки. Вип. 30.- К: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005.-814с.
 9. Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / За заг. ред. Ю. С. Шемшученка. — К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2005. – 848 с.
 10. Законодавство України: Проблеми та перспективи розвитку: Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції м. Косів 24.01-29.01.2005 р.: До 10 річчя Київського університету права НАН України. – Вип. 6. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 2005. – 251 c.
 11. Київський університет права НАН України: До 10-річчя заснування (1995-2005) / Відп. ред. Ю.С. Шемшученко. – К.: ТОВ «Юридична думка», 2005. – 120 с.
 12. Кресін О.В. Конституція об’єднаної Європи/ О.В.Кресін; За ред. Ю.С. Шемшученка.- К: Юридична думка, 2005.- 116 с.
 13. Оніщенко Н.М., Матвієнко О.В., Береза С.В., Томашевська М.О. Європейський правовий вимір чутливої політики: Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України, 2005. – 144 с.
 14. Поляков Б.М. Законодавство України про банкрутство: теорія та практика його застосування. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2005. – 240 с.
 15. Правова держава: Спеціальний випуск: До 55-річчя Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 2004. – 412 с.
 16. Правова держава: Щорічник наукових праць. Вип.16.- К: Ін-т держави і права Ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. – 672 с.
 17. Сімейне право: Нотаріат Адвокатура Суд: Наук.-практ. посіб. з інформаційним додатком на лазерному носії: У 2 кн. / Драгнєвіч Л.Ю., Пульнєва О.С., Фурса Є.І., Фурса С.Я. та ін. / За заг. ред. С.Я. Фурси. – Кн. 1. – К.: Видавець Фурса С.Я., 2005. – 896 с.
 18. Фурса С. Я. Докази і доказування у цивільному процесі: Науко-практичний посібник.-К.: КНТ, 2005. -256 с.
 19. Шемшученко Ю. С. Вибране. – К: ТОВ “Видавництво “Юридична думка”, 2005. – 592 с. (+ фото-архів).