Національна академія наук України Рівненський Інститут КУП

Рік 2007

 1. Адміністративне право України : Академічний курс:Підруч.:У 2-х томах. Т.1. Загальна частина. Частина /Відпов.ред. В.Б. Аверянов. – К.: Юридична думка, 2007. — 624 с.
 2. Актуальні проблеми становлення та розвитку місцевого самоврядування в Україні: Кол.Монографія/За ред.Кравченка В.В., Баймуратова М.О., Батанова О.В. – К.: Атіка, 2007. — 864 с.
 3. Бошицький Ю.Л. Право інтелектуальної власності: Навчальний посібник.— К.: Логос, 2007.— 488 с.
 4. Великий енциклопедичний юридичний словник/ За заг.ред.акад. НАНУ Ю.С.Шемшученка. – К.: Юридична думка, 2007. — 992 с.
 5. Гендерні паритети в умовах трансформації суспільства: Монографії/ За заг.ред. Оніщенко Н.М.,Пархоменко Н.М. – К.: Юридична думка, 2007. — 372 с.
 6. Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 35. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2007. – 752 с.
 7. Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 36. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2007.- 664 с.
 8. Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 37. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2007. – 748 с.
 9. Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 38. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2007. – 776 с. 
 10. Правова держава. Випуск 18. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького  НАН України, 2007. — 630 с.
 11. Еволюція цивільного законодавства: Кол.монографія/ За ред.Я.М. Шевченко. – К.: Юридична думка, 2007. — 340 с.
 12. Земельний кодекс України. Науково-практичний коментар/За заг.ред.В.І. Семчика. -3-тє вид., перероб. і доп. -К.: Ін Юре, 2007. — 896 с.
 13. Костенко О.М. Культура і закон у протидії злу: Монографія/О.М.Костенко.- К.:Атіка,2007.— 320с.