Національна академія наук України Рівненський Інститут КУП

Рік 2011

  1. Законодавство України:  проблеми та перспективи розвитку: Зб.наук.пр.Всеукр. наук.-практ. конф./ Київський ун-т права  НАН  України; [редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В. та інш.]. – К.: Вид-во Європейського університету, 2011. – 487 с. ISBN
  2. Батіна І.А.  Теорія та практика перекладу:  навч. посіб. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2011 – 84 С. ISBN 978-966-301-202
  3. Наукові читання, присвячені пам”яті  В.М. Корецького:  Зб. наук. праць / Київський ун-т  права НАН України; [редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В. та ін.]. – К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2011. –  ISBN
  4. Бошицький Ю.Л., Вишинець І.І.  Правова охорона творів образотворчого мистецтва в Україні: монографія /Київський ун-т права НАН України/. – К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2011. – 295 с. ISBN 978-966-301-214-3
  5. Мала енциклопедія приватного права /за заг. ред. проф., Засл.юриста України Ю.Л.Бошицького, Київський університет права НАН України/. – К.: Вид-во “Кондор”, 2011. – 362 с
  6. Європейська  юридична  освіта  і  наука: матеріали  VI Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, 16-18 жовтня 2011 р. / За заг. ред.  Ю.Л.Бошицького, Ф.Г.Ващука.- Ужгород: ЗакДУ  ISBN 978-966-2075-20-5
  7. Ухаль А.М., Конституційні принципи організації судів і здійснення правосуддя:  Навч. посібник. – Київ: Видавництво Київського Університету Права,. 2011
  8. Сучасні проблеми правової системи України:  збірник матеріалів ІІ  Міжнародної наук.-практич.конф.(24 листопада 2011 р., м.Київ)/ Київський ун-т права НАН України; [редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький  Ю.Л., Чернецька О.В. та інш.), – Випуск 3. – К.: Вид-во Європейського університету, 2011. – 414 с.