Національна академія наук України Рівненський Інститут КУП

Рік 2013

 1. Наукові читання, присвячені пам’яті В.М.Корецького 36.наук.праць. КУП НАНУ; [редкол.:Шемшученко Ю.С., Бошицкий Ю.Л., Чернецька О.В. та ін.] 2013:
 2.  Законодавство України: проблеми та перспективи: 36. наук. пр  .Всеукр. наук.-прак. конф. / Київський ун-т права НАН України; [редкол.: Шемшученко Ю.С, Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В. та інш.]. – К.:.Видавництво Ліра-К 2013.-335 с.  ISBN 978-966-2609-49-3
 3. Сучасні проблеми розвитку  законодавства в Україні та Угорщині  : збірник наукових праць / вступ ст. В. Ламм, Ю. Шемшученко ; упоряд. М. Товт, І. Холас ; пер. з угорськ. О. Кордонець, пер. з укр. Ч. Фединець. — К. : Вид-во «Юридична думка», 2013. — 222 с. ISBN 978-617-665-007-2
 4. Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні:  Збірник матеріалів IV Всеукраїнської науково-практичної конференції 19 квітня 2013 p. / Редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В. – К.:, Видавництво Ліра-К 2013. – 446 с. ISBN 978-966-2609-52-3
 5. Мала енциклопедія міжнародного права    / За заг. ред. проф. Ю.Л.Бошицького. – К.: Кондор-Видавництво, 2013.- 440 с
 6. Актуальні проблеми криміналістики: інтелектуальна власність, культурні цінності, соціально-комунікаційна індустрія, міжнародне співробітництво  : тези доп. та повідомл. Третій міжнар. наук.-практ.конф./ редкол.:Бошицький  Ю.Л.,  Біленчук  П.Д.: Київ. ун-т права НАН України.  Унів. вид-во  ПУЛЬСАРИ,  2013.- 268 с.
 7. Інформаційні технології в юриспруденції : юридична освіта, детективознавство, криміналістика, судові експертизи, ядерна безпека, грід-технології, судочинство. Зб.наук.пр. Міжнар.наук.-практ.конф./Київський ун-т права НАН України;[редкол.:Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В., Біленчук П.Д та інш.]-К.:Унів.вид-во “ПУЛЬСАРИ”, 2013. – 244 c
 8. Мала енциклопедія господарського права / За заг. ред.проф. Бошицького Ю. Л., Бевз С. І. — К.: Видавництво Ліра-К, 2013. —232 с.
 9. Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в міжнародних європейських організаціях. Монографія / Мушак Н.Б. – Видавництво Ліра-К. – 192 с.
 10. Європейська юридична освіта і наука:збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 11-13 жовтня 2013 року / Міністерство науки, освіти, молоді та спорту України; Київський університет права НАН України; Закарпатський державний університет / Редкол. Ю.Л.Бошицький, Ф.Г. Ващук та ін. – К.: Видавництво «Ліра-К», 2013.- 248 с.
 11. Сучасні проблеми правової системи України : збірник матеріалів ІV Міжнародний науково-практичний конференції 24 листопада 2013року. Вип.5 / Міністерство освіти, науки,молоді та спорту України; Національна академія наук, Київський університет права;[редкол.:Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В.]. – К.: Видавництво «Ліра-К»,2013. – 514 с.