Національна академія наук України Рівненський Інститут КУП

Рік 2014

  1. Шевченко Н.І. Реорганізація як спосіб припинення господарських товариств: монографія. – К.: Видавництво Ліра-К, 2014. – 216 с.
  2. Дей М.О., Ткач О.І. Політологія у схемах, таблицях та визначеннях: навч. посібник. – К.: Видавництво Ліра-К, 2014. – 172 с.
  3. Чепінога В.Г. Основи економічної теорії: навч. посібник. – К.: Видавництво Ліра-К, 2014. – 240 с.
  4. Доктринальні засади розвитку держави та права: національні та міжнародні тенденції: монографія / заг. ред. проф. Ю.Л.Бошицького; Київський університет права НАН України. – К.: Видавництво Ліра-К, 2014. – 440 с.
  5. Наукові читання, присвячені памяті В.М. Корецького: збірник наукових праць / Київський університет права НАН України; [редкол.:  Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. та ін.]. – К.: Вид-во Ліра-К, 2014. – 284 с.
  6. Бошицький Ю.Л., Шишка Р.Б., Шишка О.Р., Шишка І.Р. Цивільне право України. Загальна частина: підручник для студентів вищих навчальних закладів / Бошицький Ю.Л., Шишка Р.Б., Шишка О.Р., Шишка І.Р. ; за заг. ред. проф. Бошицького Ю.Л., Шишки Р.Б. -Київ:Ліра-К,2013 .-760 с.
  7. Право міжнародних організацій і Україна у схемах та таблицях: навч. посібник / за заг. ред. Бошицького Ю.Л., Дей М.О.  – К.: Видавництво Ліра-К, 2014. – 268 с.
  8. Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні: збірник матеріалів  IV Всеукраїнської наук.-практ. конференції.19 квітня 2014р., м. Рівне / Національна академія наук України, Київський університет права ; [редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В. та інш.].  –  К.:Вид-во Ліра-К, 2014. – 199 с .
  9. Міжнародно-правові проблеми сучасного торговельного мореплавства: збірник     матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (12 грудня 2013 року, м. Київ) / Київський університет права НАН України [редкол. Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, О.В. Чернецька, М.О. Дей, О.С.Переверзева, І.В. Єдгарова та ін.] – Вип. 2 –  К.:  Видавництво Ліра-К, 2014.
  10. Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку: Зб.наук.пр.Всеукр. наук.-практ. конф./ Київський ун-т права  НАН  України; [редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В. та інш.]. – К.: Вид-во Ліра-К, 2014. – 337 с.